2018 metais Kaišiadorių rajone išduota kone dvigubai daugiau leidimų-higienos pasų

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Kaišiadorių skyrius informuoja, kad Kaišiadorių rajone 2018 metais išduota 30 leidimų-higienos pasų, kai tuo tarpu 2017 metais tik 17. Praėjusiais metais daugiausiai leidimų-higienos pasų išduota grožio paslaugų veiklai (18), ligoninių, ambulatorinių ir kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklai (7), ugdymo veiklai (4) ir vienas  apgyvendinimo paslaugų veiklai.

Per praėjusius metus Kaišiadorių rajone panaikinta 20 leidimų higienos pasų: 16 grožio paslaugų veiklai, 2 ugdymo veiklai, 2 ambulatorinių ir kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklai. Pagrindinės leidimo higienos paso panaikinimo priežastys – leidimo-higienos paso turėtojai nutraukė ūkinės komercinės veiklos vykdymą arba neteko teisės naudotis patalpomis leidime higienos pase nurodytu adresu, arba pasikeitė informacija nurodyta leidime higienos pase (pavadinimas, įmonės kodas ar kt.).

Specialistai primena, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalimi, fiziniams ar juridiniams asmenims, leidžiama verstis tam tikra ūkine komercine veikla tik turint šio įstatymo ir teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą-higienos pasą. Leidimas-higienos pasas būtinas šioms veiklos rūšims:

 • ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla (pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą licencijuojamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą);
 • ligoninių veikla (pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą licencijuojamų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą);
 • kita asmens sveikatos priežiūros veikla, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro;
 • ugdymo veikla: ikimokyklinio ugdymo veikla, bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo veikla, vaikų neformaliojo švietimo mokyklų ugdymo veikla, profesinių mokyklų ugdymo veikla, aukštųjų mokyklų ugdymo veikla;
 • stacionarių suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų veikla, stacionarių vaikų ir jaunimo globos ir slaugos įstaigų veikla;
 • apgyvendinimo paslaugų veikla: viešbučių, motelių, svečių namų, kurortų sanatorijų, kurortų reabilitacijos centrų, turizmo centrų, poilsio namų, jaunimo nakvynės namų veikla;
 • grožio paslaugų veikla: plaukų priežiūros paslaugos, veido priežiūros paslaugos, kūno priežiūros paslaugos, nagų priežiūros paslaugos, tatuiravimo paslaugos, ilgalaikio makiažo paslaugos, papuošalų vėrimo paslaugos;
 • soliariumų paslaugų veikla;
 • sporto klubų paslaugų veikla;
 • pirčių, saunų, baseinų paslaugų veikla;
 • skalbyklų paslaugų veikla;
 • kosmetikos gaminių gamyba;
 • žmogaus palaikų laidojimo paslaugų (žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo) teikimo veikla, kremavimo veikla, balzamavimo veikla;
 • stacionarių triukšmo šaltinių veikla triukšmo prevencijos zonose.

Leidimas-higienos pasas liudija, jog ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. Jis išduodamas vadovaujantis 2010 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-632 „Dėl leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka, neribotam laikui.