2024 metams savivaldybės mokinių ugdymui pagal neformaliojo vaikų švietimo programas iš valstybės biudžeto skirta 170 tūkst. eurų

Finansavimo reikalavimus atitiko 24 teikėjai – laisvieji mokytojai ir organizacijos. Iš viso vykdomos 37 programos, kuriose vasario mėn. registruoti 809 savivaldybės mokiniai. Prie Kaišiadorių rajono savivaldybės NVŠ teikėjų šiemet prisijungė 2 nauji teikėjai: VŠĮ „Vaikų ugdymas“ ir VŠĮ ,„Išmanus švietimas“.

Neformaliojo vaikų švietimo programos bus vykdomos 8 mėnesius, maksimalus grupės dydis – 20 mokinių, maksimalus vienos programos mokinių skaičius – 60.

Vadovaujantis 2022 m. sausio 10 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintu Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašu, taip pat atsižvelgiant į gautas lėšas, programų vykdymo trukmę, vaikų, dalyvaujančių programose, skaičių, programoms, atitinkančioms bent vieną nacionalinį neformaliojo vaikų švietimo prioritetą,  vienam vaikui 1 mėnesiui skiriamas 25 eurų krepšelis, neatitinkančioms prioritetų – 20 eurų vaikui per mėnesį.

Iš visų 37 savivaldybėje įgyvendinamų  programų 17 programų  atitiko prioritetines kryptis: 10 STEAM krypties programų ir 7 į 9–12 klasių mokinių amžiaus tarpsnį orientuotos NVŠ programos.

Iš 809 vaikų, metų pradžioje registruotų programose, daugiausia – 293 vaikai – pasirinko sporto programas (futbolą, karatė, lėkščiasvydį ir kt.), 217 – meno (dailės,  muzikos, šokių), 111 vaikų bus užimti techninės kūrybos ugdymu, 65 pasirinko anglų kalbą, likusieji 123 vaikai dalyvaus saugaus eismo, finansinio raštingumo mokymosi, gamtos klubo, jaunųjų šaulių ir kt. veiklose. Kviečiame tėvus ir vaikus aktyviai dalyvauti, registruotis į programas.

Registruotis neformaliojo vaikų švietimo teikėjais ir teikti NVŠ programas akreditavimui galima du kartus per metus: iki birželio 1 d. ir iki spalio 1 d.

Informacija tel. 8 600 14 234, el. p. rita.janusaityte@kaisiadorys.lt