Agentūra pritarė Kaišiadorių miesto centrinės dalies kvartalo energetinio efektyvumo didinimo programai

2017 m. gruodžio 21 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba patvirtino Kaišiadorių miesto centrinės dalies kvartalo energetinio efektyvumo didinimo programą. Kaišiadorių miesto centrinės dalies kvartalo energetinio efektyvumo didinimo programa parengta siekiant apibrėžti kvartalo techninį bei ekonominį energijos sutaupymo potencialą, įgyvendinti konkrečias priemones tam, kad būtų padidintas pastatų energetinis efektyvumas ir sumažinta anglies dvideginio tarša, taip pat kompleksiškai atnaujinti kvartalą energetiniu ir urbanistiniu požiūriu, atsižvelgiant į aplinkosaugos reikalavimus, didelį kvartalui reikalingos energijos kiekį, faktinius gyventojų poreikius.

„Kaišiadorių miesto centrinės dalies kvartalo energetinio efektyvumo didinimo programa yra pirmoji tokio pobūdžio programa mūsų rajone, nors daugelis kitų rajonų yra žymiai toliau pažengę atlikdami daugiabučių namų renovaciją ir įgyvendindami panašaus pobūdžio programas. Ši programa yra labai svarbi Kaišiadorių miestui, todėl džiaugiamės, kad žingsnis po žingsnio atliekami veiksmai, kurie leis kompleksiškai sutvarkyti bei atnaujinti centrinę Kaišiadorių miesto dalį, padidinti miesto estetinį patrauklumą ir savivaldybės įstaigoms bei gyventojams sumažinti energijos vartojimo sąnaudas“, – sakė savivaldybės meras Vytenis Tomkus.

VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra įvertinusi Kaišiadorių miesto centrinės dalies kvartalo energetinio efektyvumo programą konstatavo, kad ši programa atitinka Kvartalų energetinio efektyvumo didinimo programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos apraše apibrėžtą savivaldybės kvartalo energetinio efektyvumo didinimo programos sampratą.  Programai įgyvendinti reikalingų lėšų suma – apie 19 894 tūkst. Eur. Programos įgyvendinimui planuojama naudoti iš įvairių šaltinių gautas lėšas. Šios programos įgyvendinimas yra vienas iš kriterijų, apskaičiuojant ir sumažinant savivaldybės gautų ir grąžinamų dotacijų dydį.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.