Antakalniškiai originaliai paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną

Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos nepriklausomybės aktu, kuris niekada nenustojo turėjęs teisinės galios.

Sovietų Sąjunga nenorėjo pripažinti Lietuvos nepriklausomybės. 1991 m. sausio 8 d. SSRS gynybos ministras Dmitrijus Jazovas įsakė įvesti desantininkų padalinius į Baltijos šalis. Į Lietuvą pradėjo vykti divizijos daliniai iš Pskovo. Sausio 9 d. Michailas Gorbačiovas apkaltino Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą siekimu atkurti „buržuazinę“ santvarką. Sausio 12 d. Vilniaus gatvėse pradėjo judėti šarvuočiai. Naktį į sausio 13-ąją Vilniuje lietuviai stojo ginti kareivių ketinamo užgrobti spaudos pastato, televizijos bokšto, radijo ir televizijos pastato, parlamento. Gindami televizijos bokštą žuvo 14 žmonių. Pasaulis pasmerkė SSRS veiksmus. Lietuvos palaikyti atvyko delegacijos iš Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos, Gruzijos, Moldavijos, Rusijos, Lenkijos, Vengrijos.

Rusijos federacija pripažino visišką Lietuvos Nepriklausomybę, 1991 m. liepos 29 d. su Lietuva pasirašydama sutartį dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų.

Kovo 11-ąją švenčia visa Lietuva. Vieni renkasi į šventinius renginius, o kiti patys kuria šventinę nuotaiką. Šį kartą originaliai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną nusprendė paminėti būrelis antakališkių. Grupelė kaimynų, susirinkę Antakalnio kaime esančioje Trumpojoje gatvėje, pasiėmę trispalves bei kitą Lietuvišką atributiką, sėdo į automobilius ir šventiškai nusiteikę važinėjo po Antakalnį taip sveikindami visus gyventojus su švente.

Nors prieš išvyką oras buvo tikrai žiemiškas, tačiau, sutapimas ar ne, visos kelionės metu trispalvės plazdėjo apšviestos saulės spindulių.