Atnaujintos bendradarbiavimo sutartys, užtikrinant greitą reakciją į krizines situacijas

Sausio 24 d. Vadovybės apsaugos tarnyboje surengtas valstybės saugumu besirūpinančių institucijų vadovų susitikimas, kurio metu patvirtinti 2024 metų bendradarbiavimo planai bei atnaujintos sutartys. Institucijos turi sąveikauti ir bendradarbiauti viena su kita tam, kad kilus grėsmei ar krizinei situacijai gebėtų tinkamai komunikuoti, priimti sprendimus ir vykdyti pavestas užduotis.

Lietuvos kariuomenės vadas su Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriumi Rymantu Mockevičiumi, Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotoju Sauliumi Tamulevičiumi, Valstybės saugumo departamento direktoriumi Dariumi Jauniškiu, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriumi Sauliumi Greičiumi, Muitinės departamento generaliniu direktoriumi Dariumi Žvironu, Viešojo saugumo tarnybos vado pavaduotoju Arūnu Paulausku, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vado pavaduotoju Antanu Montvydu aptarė bendras institucijų veiklas ir būsimus darbus, pasikeitė įžvalgomis susijusiomis su valstybės gynyba. Kasmet patvirtinant planus su šiomis institucijomis, toliau tęsiamas bendradarbiavimas organizuojant ir dalyvaujant pratybose ir mokymuose, rengiant personalą ir keliant jo kvalifikaciją, keičiantis informacija, dalyvaujant įvairaus pobūdžio bendruose renginiuose.

Lietuvos kariuomenė taip pat vykdo Taikos meto užduotis, kai kariniai vienetai gali būti pasitelkiami teikti pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ekstremaliųjų situacijų ar nepaprastosios padėties atveju, ypatingais atvejais, kai kyla grėsmė žmonių gyvybei ir pan. Taikos metu kariuomenė gabena donorų organus, su sraigtasparniais gelbėja skęstančius, laivais likviduoja taršą jūroje ir dar daug kitų. Didžiausiais pastarųjų metų įvykiais, kai buvo pasitelkiami kariai, tapo COVID-19 pandemijos valdymas bei parama VSAT neteisėtos migracijos krizės metu.