Atsakymai į gyventojų klausimus ir pageidavimus, pateiktus susitikimuose su Savivaldybės tarybos nariais

2016 m. balandžio 18-20 d. Savivaldybės tarybos nariai susitiko su rinkėjais, atsiskaitė jiems už savo ir Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklą 2015 metais. Visose Savivaldybės seniūnijose įvyko 12 susitikimų, jų metu gyventojai Savivaldybės tarybos nariams pateikė 92 klausimus, pageidavimus ir pasiūlymus. Į dalį jų buvo atsakyta susitikimų metu ar vėliau asmeniškai, apie kitų pageidavimų įgyvendinimo galimybes informuojame dabar.

Nemaitonių gyventojai prašė išasfaltuoti kelią Klėriškės – Varkalės.

Kelias Nr. 1824 „Budriškės – Varkalės“ priklauso VĮ „Kauno regiono keliams“ 2016 m. šio kelio asfaltuoti  nenumatyta.

Ringailių  gyventojai skundėsi, kad kaip palyja neįmanoma užvažiuoti į kalną, todėl pageidavo, kad būtų sutvarkytas kelias ir stovėjimo aikštelė prie Ringailių kapinių.

2016 m. savivaldybės biudžete šio kelio remonto lėšų nenumatyta. Seniūnė informavo, kad teiks paraišką 2017 metams.

Kaišiadorių gyventojai prašė sutvarkyti Geležinkeliečių tako gatvę.

Ši gatvė nugreideriuota, papildomai papilta žvyro-skaldos. Šiemet numatyta dar kartą nugreideriuoti.

Paparčių gyventojai pageidavo, kad būtų išasfaltuotas kelias į Kaugonis.

Kelias Nr. 1826 „Benkūnai – Dainava – Kaugonys“, priklauso VĮ „Kauno regiono keliai“ apgailestaujame, tačiau 2016 m. šio kelio asfaltuoti nenumatyta.

Dainavos gyventojai pageidavo, kad būtų išasfaltuota Dvaro g., nes šia gatve važinėja daug  sunkiasvorių mašinų.

2015 m. buvo paruoštas Dvaro g. kapitalinio remonto techninis projektas. 2016 m. bus atlikta projekto techninė ekspertizė. Bus svarstoma galimybė šiuos darbus atlikti ateinančiais metais.

Kaišiadorių apylinkės seniūnijos gyventojai prašė išasfaltuoti kelią į Kasčiukiškes.

Kelias Nr. 1832 „Ilgakiemis – Kasčiukiškės“ priklauso VĮ „Kauno regiono keliai“, šio kelio 2016 m. remontuoti nenumatyta.

Antakalnio gyventojai pageidavo, kad Antakalnio  gatvėje  būtų  įrengtas šaligatvis.

Antakalnio  gatvė yra  respublikinės reikšmės kelias, ji priklauso VĮ „Kauno regiono keliai“, šaligatvio įrengimo  darbai 2016  m. šioje  gatvėje nenumatyti.

Antakalnio gyventojai prašė išasfaltuoti Trumpąją gatvę.

2016 m. šios gatvės išasfaltuoti nenumatyta, gegužės mėnesį gatvė buvo pažvyruota.

Dovainonių gyventojai teiravosi kada bus baigta asfaltuoti Sodų gatvė ir įrengtas apšvietimas.

Dėl lėšų trūkumo 2016 m. šios gatvės asfaltavimas ir apšvietimo įrengimas nenumatytas.

Žaslių geležinkelio stoties gyventojai prašė įrengti greičio ribojimo kalnelius prie geležinkelio stoties ir pėsčiųjų perėjos.

Prašymas dėl greičio ribojimo kalnelio ir pėsčiųjų perėjos įrengimo perduotas VĮ „Kauno regiono keliai“.

Žaslių geležinkelio stoties gyventojai  pasiūlė įrengti automobilių stovėjimo aikštelę prie geležinkelio stoties.

Teritorija prie Žaslių geležinkelio stoties priklauso VĮ „Lietuvos geležinkeliai“. Jie informavo, kad mašinų stovėjimo aikštelę planuoja įrengti artimiausiu metu.

Žaslių geležinkelio stoties gyventojai pageidavo, kad būtų sutvarkytas kelias į Krivonių kapines, taip pat  pastebėjo, kad šalia kapinių reikia aikštelės, tualeto bei nukasti griovius.

Kaip informavo Žaslių  seniūnas kelio į Krivonių kapines kapitalinis remontas buvo atliktas 2010 metais. Ūkininkai dirbdami laukus šalia kelio su technika važinėjo skersai jo, taip panaikindami griovius vandeniui nubėgti. Kai ūkininkai nusiims derlių bus suformuoti nauji grioviai vandeniui nubėgti.

Pravieniškių gyventojai pageidavo, kad nebūtų skiriamos lėšos keliui Pravieniškės-Pašuliai, o būtų atsižvelgiama į seniūnų ir seniūnaičių pasiūlymus.

Skirstant lėšas ir tvirtinant taryboje KPPPF kelių sąrašą, Savivaldybės taryba atsižvelgė į gyventojų pasiūlymą ir numatytas lėšas 6400 Eur Pašuliai-Pravieniškės keliui remontuoti skyrė Miško bei kitų gatvių priežiūrai ir pažvyravimui atlikti. Papildomai 100000 Eur Savivaldybės taryba skyrė Sodų gatvės Pravieniškių I-am kaime kapitaliniam remontui atlikti.

Žiežmarių  gyventojai  išreiškė nepasitenkinimą   netinkamu  apšvietimu Vytauto g. ties mokykla-darželiu, taip pat  pastebėjo, kad  ten esančioje požeminėje perėjoje visai nėra apšvietimo.

Apgailestaujame, tačiau 2016 m. Žiežmarių miesto seniūnijai lėšų apšvietimui neskirta.

Stasiūnų gyventojai teiravosi kada bus sutvarkytas kelias Aviliai – Stasiūnai. Nurodė, kad šis kelias labai pavojingas pėstiesiems ir ypač vaikams – nėra šaligatvių, pėstieji eina važiuojamąją kelio dalimi. Eismas šiame kelyje labai intensyvus, kelias nepritaikytas sunkvežimių eismui.

Savivaldybė 2015-2016 metais skyrė lėšas tik Vladikiškių gatvės priežiūrai vykdyti (duobių taisymui). 2016 m. Savivaldybė kreipėsi į LAKD dėl tikslinio šios gatvės finansavimo bei kapitalinio šios gatvės remonto finansavimo.

Liutonių gyventojai klausė dėl kelio iki Mūro Strėvininkų ir Naujųjų Kietaviškių asfaltavimo.

Šių metų Lietuvos automobilių kelių direkcijos plane vykdant programą „Zebras“ numatyta nurodytą kelią suremontuoti.

Rumšiškių  gyventojai siūlė riboti greitį kelyje į Mergakalnį (Gedimino gatvėje) ir drausti įvažiuoti į Mergakalnį bei policijai bausti tuos, kurie nesilaiko kelių eismo taisyklių reikalavimų.

Eismo saugumo komisija pritarė greičio ribojimo kalnelių įrengimui Gedimino g. bei eismą draudžiančio kelio ženklo prie Mergakalnio pastatymui.

Rumšiškių gyventojai pageidavo, kad Lekavičiaus ir Topolių gatvėse būtų įrengtos greitį ribojančios, paaukštintos pėsčiųjų perėjos, būtų paženklintos  juostos ir  įrengti  veidrodžiai.

Eismo saugumo komisija nusprendė kreiptis į VĮ „Kauno regiono keliai“ dėl paaukštintos perėjos įrengimo Lekavičiaus  gatvėje.

Kaišiadoriečiai teiravosi ar A. M. Brazausko parke bus vietų senjorams, sąlygos ne tik jaunimui, bet ir vyresnio amžiaus žmonėms.

Šiame parke yra suprojektuotos erdvės, kuriose leisti laisvalaikį ir patogiai ilsėtis galės ir vyresnio amžiaus žmonės.

Gyventojai pastebėjo, kad Kaišiadoryse, Gedimino g. 93 name – boilerinėje (buvusios duonos kepyklos  pastate) renkasi įtartinos reputacijos žmonės. Taip pat siūlė ten įrengti tualetą, nes yra daug įmonių, atvažiuoja daug žmonių iš rajono.

Pastatas yra privatus, todėl įrengti tualetą Savivaldybės lėšomis nėra galimybės.

Kaišiadorių gyventojai prašė sutvarkyti maudyklą prie Girelės tvenkinio ties sodais.

Savivaldybė planuoja įgyvendinti projektą Kaišiadorių miesto viešųjų erdvių pritaikymas bendruomenės sveikatinimo veiklai bei poilsiui ir sutvarkyti teritoriją prie Girelės II tvenkinio. Šiuo metu atliekami objekto projektavimo darbai.

Gyventojai  pageidavo, kad būtų šienaujama pieva Parko g. ir klausė ar bus sutvarkyti apleisti plotai prie buvusio karinio komisariato.

Kaišiadorių miesto seniūnija informavo, kad, kiek leis teritorijos reljefas, Parko g. visas plotas tarp naujų kvartalų, karių kapinių ir Parko gatvės daugiabučių namų bus  šienaujamas 2 – 3 kartus per sezoną. Jei bus galimybių  planuojama iškirsti ir krūmus. Šalia buvusio karinio komisariato Didžioji g. 20 yra suformuotas sklypas, turintis savininką. Kaišiadorių miesto seniūnija pateikė prašymą Nacionalinės žemės tarnybos Kaišiadorių skyriui, norėdami gauti savininko duomenis, tuomet galės perspėti savininką dėl neprižiūrimos teritorijos.

Gyventojai prašo atstatyti Lašinių piliakalnio laiptus.

Lašinių piliakalnis yra Kauno marių regioninio parko teritorijoje Kaišiadorių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomoje žemėje ir šios organizacijos yra atsakingos už šio objekto priežiūrą ir tvarkymą. Dar 2013 m. savivaldybės administracija su prašymu kreipėsi į Kaišiadorių miškų urėdiją dėl laiptų įrengimo. Atsižvelgdama į gyventojų prašymą, savivaldybės administracija dar kartą kreipsis į Kaišiadorių miškų urėdiją ir Kauno marių regioninio parko  direkciją, prašydama įrengti laiptus Lašinių piliakalnyje.

Dovainonių gyventojai teiravosi dėl nebaigto statyti daugiabučio Vytauto g., Dovainonyse priežiūros.

Butų savininkai įspėti ir įpareigoti aptverti statybvietę, konservuoti statomą statinį.

Dovainonių gyventojai klausė dėl dujų pajungimo buvusio darželio pastate antrame aukšte  gyvenantiems butų savininkams.

„ESO dujų tiekimas“ prijungimo darbus atliko.

Žaslių gyventojai prašo Kaišiadorių gatvėje tarp 6 ir 8 namų, dėl kelio susiaurėjimo 150 m. atkarpoje įrengti apšvietimą.

VĮ „Kauno regiono keliai“ šiame kelio ruože planavo įrengti atraminę sienutę. 2016 m. Savivaldybės biudžete lėšų šios gatvės apšvietimui įrengti neskirta.

Žasliečiai pageidavo miestelio aikštėje įrengti pėsčiųjų perėjas ir viešąjį tualetą.

Viešą tualetą planuojama įrengti už ambulatorijos.

Žaslių gyventojai  teiravosi, kokia  dabartinė situacija dėl planuoto Žaslių aplinkkelio nutiesimo.

Artimiausiu metu aplinkkelio statyba nenumatyta.

Žaslių seniūnijos gyventojai klausė dėl Žibaičių gatvės apšvietimo.

Šių metų Savivaldybės kelių ir gatvių apšvietimui įrengti biudžete numatyta tik 16000 Eur. Žibaičių g. apšvietimo orientacinė kaina – 30000 Eur. (seniūnijos duomenimis). Todėl svarstant Savivaldybės biudžetą prioritetas numatytas Rusonių k. apšvietimui įrengti.

Žiežmarių gyventojai prašo pasirūpinti Žiežmarių aikštės apželdinimu.

Žiežmarių aikštės rekonstrukcija atlikta  įgyvendinus ES lėšomis finansuojamą projektą, todėl 5 metus negalima nieko keisti.

Stasiūnų gyvenvietėje šiltaisiais žiemos mėnesiais mokesčiai už šilumą nebuvo mažesni už mokesčius šaltaisiais mėnesiais, nors radiatoriai buvo tik apie 37-40 laipsnių temperatūros. Prašo ištirti ir atsakyti ar nebuvo klaidingai paskaičiuota.

Sąskaitos gyventojams paskaičiuojamos pagal suvartotą šilumą pagal įvadinį šilumos kiekio apskaitos prietaiso parodymus. Šilumos kiekis butams paskirstomas atsižvelgiant į buto plotą. Neaišku kokiems namams reikia atlikti skaičiavimo patikrinimus.

Stasiūnų gyventojai teiravosi kokia reali galimybė ir perspektyva dujofikuoti Stasiūnų gyvenvietę.

2015-11-18 Savivaldybės administracija kreipėsi į Lietuvos dujų Kauno regiono departamentą dėl gamtinių dujų tiekimo Stasiūnų gyvenvietei. Pagal Valstybinės kainų ir energetikos komisijos įkainius buitiniams vartotojams paskaičiuotas preliminarus prijungimo mokestis – apie 32000 Eur. Dujotiekio statybos darbai pradedami kai pasirašoma su vartotojais prijungimo sutartis bei jiems sumokėjus įmokas. Į prijungimo įkainį įeina dujų atvedimo darbai iki sklypo arba pastato ribos. Dujų tinklų statyba pastatuose ir šildymo įrenginių bei šildymo sistemos projektavimo bei montavimo darbai į šią įmoką nėra įskaičiuoti. Savivaldybė galėtų kompensuoti prijungimo mokestį, tačiau gyventojai patys turėtų pertvarkyti šildymo sistemas bei įsirengti apšildymo katilus bei virykles savo lėšomis. Tačiau visi gyventojai daugiabučiuose turėtų norėti atsijungti nuo centralizuoto šildymo sistemos ir įsirengti gamtinių dujų šildymo sistemas.

Stasiūnų gyventojai  pastebėjo, kad Stasiūnų kaime apleisti pastatai, neprižiūrimos jų teritorijos ir prieigos: Ateities g. 1d ir 1c (buvusieji LŽŪT sandėliai); Ateities g. Nr. 2 (buvusi LŽŪT kontora); Parko g. 10 Dvaro pastatas ir šalia sudegę 2 statiniai.

Apleistų pastatų savininkai raštu yra įspėti dėl švaros taisyklių nesilaikymo. Iki nurodytos įspėjime datos savininkai nesiėmę priemonių dėl sklypų ir statinių sutvarkymo, pakartotinai bus įspėjami dėl gresiančios administracinės atsakomybės.

Kruonio gyventojai prašo nudažyti autobusų stoteles.

VĮ „Kauno regiono keliai“ Kaišiadorių tarnyba autobusų stotelės paviljoną nudažė, sėdėjimo suolus sutvirtino papildomomis atramomis, nuo stogo nuvalė augančius medžius ir krūmus.

Prašo įrengti gatvės apšvietimą Vladikiškių kaimo apgyvendintose teritorijose (išsiplėtus gyvenvietei pagal kelią Stasiūnai-Aviliai, tiek nuo Avilių, tiek nuo Stasiūnų pusės).

Vladikiškių k., apgyvendintose teritorijose kelio Stasiūnai-Aviliai zonoje apšvietimo įrengimo klausimas bus sprendžiamas rengiant techninį projektą tikslinio finansavimo objektui kelio „Stasiūnai-Aviliai“ kapitalinio remonto darbams.

Gyventojai skundėsi, kad Kaišiadorių mieste bendri atliekų konteineriai dažnai yra pilni, kaupiasi šiukšlės, jos neišvežamos.

Kaišiadorių mieste komunalinių atliekų konteineriai tuštinami pirmadienį, trečiadienį, penktadienį (kiekvieną savaitę). Neretai pastebima, kad aikštelėse konteineriais neatsakingai naudojasi ir patys gyventojai. Aikštelėse švarą ir tvarką po konteinerių tuštinimo palaiko konteinerius aptarnaujanti įmonė – SĮ „Kaišiadorių paslaugos“. Įmonė stengsis, kad aptarnavimo kokybė būtų geresnė.

Liutonių gyventojai pastebėjo, kad atliekų išvežimas perkeltas iš trečiadienio į sekmadienį, todėl šiukšlės kaupiasi, mėtosi.

Kaip informavo SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ atliekos iš Liutonių kaimo yra vežamos kas antrą trečiadienį.

Gyventojai sakė, kad reikalingi konteineriai kompostavimui, nėra konteinerių šiukšlių rūšiavimui.

Kompostavimo konteineriai yra dalinami įmonėje ir seniūnijoje. SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ ir per seniūnijas baigia išdalinti visus turimus konteinerius. Šiuo metu likę yra  likę 100 vnt. konteinerių, todėl norintys juos gauti turėtų  kreiptis  į įmonę ar pagal gyvenamąją vietą į seniūniją. Planuojama nupirkti dar 2000 vnt. namudinio kompostavimo konteinerių privačioms namų valdoms.  Šiuo metu atliekų rūšiavimui (antrinėms žaliavoms ir pakuočių atliekoms) yra pakankamai aprūpinti bendrojo naudojimo konteineriais visi savivaldybės gyventojai – miestuose, miesteliuose ir gyvenvietėse. Planuojama, kad privačios namų valdos atskirais rūšiavimo konteineriais bus aprūpintos iki 2019 metų.

Pravieniškių gyventojai skundėsi, kad neturi šiukšlių rūšiavimo konteinerių.

Pravieniškių seniūnijoje yra 3 komplektai bendro naudojimo antrinių žaliavų konteinerių. Rūšiuoti atliekas sąlygos yra sudarytos. Privačioms namų valdoms rūšiuojamojo surinkimo konteineriai planuojami nupirkti ir išdalinti iki 2018 metų.

Gyventojai  pastebėjo, kad Stasiūnų gyvenvietėje didžiąją laiko dalį yra perpildyti stiklo ir plastiko konteineriai. Mėnesiais nėra išvežamos stambiagabaritinės atliekos, todėl prie konteinerių dažnai susikaupia dideli jų kiekiai. Prašo konteinerius išvežti dažniau arba pagal poreikį ir suteikti informaciją dėl stambiagabaričių atliekų.

Stambiagabaričių atliekų išvežimo grafikai yra sudaromi su seniūnijomis, kurios informaciją apie išvežimo grafikus skelbia skelbimo lentose. Stambiagabaritinės atliekos yra vežamos vieną kartą per ketvirtį (keturi kartai per metus). Didžiąsias atliekas gyventojai privalo patys atvežti į atliekų priėmimo aikštelę, esančią Vytauto Didžiojo gatvėje Nr. 136 Kaišiadorių mieste. Antrinių žaliavų konteineriai yra išvežami pagal grafiką, kuris paskelbtas SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ interneto puslapyje.

Stasiūnų ir Kalvių gyventojai prašo pasirūpinti valkataujančiais šunimis.

Informaciją apie bešeimininkius ir bepriežiūrius gyvūnus seniūnijos teikia Savivaldybės administracijai ir Gyvūnų globos ir kontrolės tarnybai. Atvykus tarnybos darbuotojams, seniūnas ar jo įgaliotas asmuo privalo nurodyti vietą kur yra pastebėtas bešeimininkis ar bepriežiūris gyvūnus. Bešeimininkiai ir bepriežiūriai gyvūnai gaudomi ir perduodami globai pagal gyventojų ar seniūnijos prašymą. Į visus gautus pranešimus buvo reaguota ir problemos išspręstos.  Kviečiame gyventojus nuolatos informuoti apie tokius gyvūnus seniūniją ar tel. (8 346) 20 233 arba mob.  86 82 11 808.

Gyventojai skundėsi, kodėl nepriimama tara parduotuvėse Dovainonyse.

Klausimas perduotas nagrinėti pagal kompetenciją Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kaišiadorių rajono agentūrai, kuri informavo, kad apsilankė dvejose parduotuvėse ir jose Aplinkos ministro reikalavimas dėl taros  priėmimo vykdomas. Parduotuvių darbuotojos minėjo, kad galėjo būti atvejų kada šiai tvarkai įsigaliojus piliečiai atnešdavo tarą neatitinkančią reikalavimų, todėl ji nebuvo priimta.

Gyventojai skundėsi, kad už degalinės „Saurida“, esantis vilkių naudotų detalių autolaužynas netvarkingai sandėliuoja detales, teršia aplinką.

Klausimas perduotas nagrinėti pagal kompetenciją Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kaišiadorių rajono agentūrai ir paprašyta atlikti patikrinimą.

Gyventojai pastebėjo, kad Kaišiadoryse nėra valomas geležinkelio tiltas. Stotis toli nuo peronų, o perkant bilietus traukinyje reikia mokėti komisinį mokestį. Siūlo Kaišiadoryse perkant bilietą traukinyje neimti komisinio mokesčio.

Geležinkelio tiltą prižiūri AB „Lietuvos geležinkeliai“ samdoma bendrovė. Lietuvos geležinkelių administracija yra informuota dėl nekokybiškos tilto priežiūros žiemos metu. Savivaldybė kreipėsi dėl bilietų pardavimo aparatų įrengimo perone. Gautas atsakymas, kad automatus įrengti nėra galimybių.

Dainavos gyventojai prašo sudaryti sąlygas sportuoti šiltuoju metų laiku (žaisti stalo tenisą).

Patalpos, kuriose prašoma žaisti stalo tenisą panaudos teise priklauso bendruomenei „Ateitija“. Susitarus su bendruomenės pirmininke arba seniūnaite visada galima naudotis patalpomis.

Gyventojai teiravosi ar yra uždaroma Kasčiukiškių biblioteka ir prašo nupirkti pastatą bibliotekai.

Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kasčiukiškių padalinys nėra uždaromas.

Liutonių gyventojai pageidauja, kad kultūros centro salė nebūtų uždaryta.

Žiežmarių kultūros centras, vadovaudamasis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos patvirtintais Žiežmarių kultūros centro nuostatais, kultūrinę veiklą vykdo Žiemarių, Žiežmarių apylinkės (be Stasiūnų kaimo) ir Nemaitonių seniūnijose. Ši veikla bus vykdoma ir toliau.

Teirautasi dėl Antakalnio mokyklos mokytojų perėjimo į V.Giržado progimnaziją.

Reorganizuotos Antakalnio pagrindinės mokyklos mokytojams, pagal galimybę, siūlomas darbas V. Giržado progimnazijoje arba išmokama išeitinė kompensacija. Visos su darbo santykiais susijusios procedūros vykdomos Lietuvos Respublikos darbo kodekso įstatymo nustatyta tvarka.

Siūloma taikyti lengvatas senjorams važiuojantiems iš Dovainonių į Kauną (veža tik privatūs vežėjai) arba pakeisti SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ maršrutus iš Kruonis – Kaunas ir kt., kad jie užsuktų į Dovainonis.

Paklausėjai tikriausiai klausia apie maršrutą Kruonis – Kaunas. Šį maršrutą aptarnauja UAB „Kogralis“ maršrutiniu taksi. Maršrutiniams taksi netaikomos nuolaidos senjorams.

Buvo klausiama dėl mokinių vežimo iš Žaslių į Palomenę ir mokyklą-darželį „Rugelį“.

Paklausime neaišku apie pavėžėjimo kompensavimą ar organizavimą klausiama. Mokiniai pavežami į artimiausią pasirinktą programą vykdančią ugdymo įstaigą. Iš Žaslių į Palomenės pagrindinę mokyklą bei Gudienos mokyklą-darželį ,,Rugelis“ mokiniai vežami maršrutiniu autobusu. Pavėžėjimas kompensuojamas Transporto lengvatų įstatymo  6 straipsnio nustatyta tvarka. Žaslių pagrindinėje mokykloje vykdomos priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos, todėl vežioti vaikų nereikėtų. Mokykliniu autobusu mokinius mokykla atsiveža iš mokyklai priskirtų aptarnavimo teritorijų.

Gyventojai  teiraujasi dėl kultūros paveldo objekto – senojo Vilniaus – Kauno kelio (apie 1 km.) tvarkymo.

Paklausime neaišku apie kokius kultūros paveldo objekto tvarkymo darbus konkrečiai  kalbama. Senojo kelio atkarpa yra valstybės saugomas kultūros paveldo objektas. Pakelių šienavimo, menkaverčių želdinių šalinimo ir kitus einamuosius priežiūros darbus organizuoja Rumšiškių seniūnija. Kadangi nėra nustatyta šio kultūros paveldo objekto vertingosios savybės bei individualūs apsaugos reglamentai, todėl nėra galimybės spręsti apie kitokius tvarkymo darbus.  2017 m. planuojama parengti Vertinimo tarybos aktą ir nustatyti šio objekto vertingąsias savybes bei individualius apsaugos reglamentus. Tuomet, atsižvelgus į Vertinimo tarybos akte pateiktas išvadas ir esant finansinėms galimybėms, bus galima spręsti paveldo objekto tvarkymo ir tvarkymo darbams reikalingų dokumentų rengimo klausimus.

Dėkojame gyventojams už  išsakytą nuomonę ir pastebėjimus.

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė
Edita Levansavičiūtė

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto