Baigtos atnaujinti Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos patalpos

Pagaliau baigtas trejus metus trukęs projektas „Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos patalpų atnaujinimas“, kuris buvo pradėtas dar 2018 metų kovo mėnesį, kuomet progimnazijai vadovavo direktorė Jolita Morkūnaitė.

Projekto įgyvendinimo metu Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokomajame korpuse įrengtos modernios, kūrybiškumą skatinančios erdvės. Atnaujintos ir modernizuotos edukacinės erdvės (sporto salė su persirengimo kambariais ir dušais, 2 technologijų kabinetai su paruošiamaisiais kabinetais, biblioteka–skaitykla, kompiuterių erdvė, muzikos kabinetas su paruošiamuoju kabinetu, chemijos kabinetas su paruošiamuoju kabinetu, fizikos kabinetas su paruošiamuoju kabinetu, geografijos kabinetas su paruošiamuoju kabinetu, koridorius – fojė).

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos patalpų atnaujinimo projektas finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Projekto išlaidų suma – 437 910,97 Eur, skirtas 405 067,65 Eur finansavimas.