Baltijos kelio 30-mečio paminėjimas Pravieniškėse

Rugpjūčio 25 d. po šv. Mišių Rumšiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje, su svečiais iš Lietuvos latvių, Lietuvos estų draugijų, mūsų šalies patriotu šveicaru seržantu Oliver Clare, lektoriais: LSTC mokslininke Irena Šutiniene, VDU doc., istorijos mokslų dr. Giedriumi Janausku, gausus pravieniškiečių ir rumšiškiečių būrys, praėję pro aukštai iškilusius žolynais ir darželių gėlėmis išpintus Laisvės vartus, rankomis susikabino į gyvą žiedą, atkartojantį 1989-ųjų Baltijos kelio grandinę… Kartu su visais, skulptūrą „Angelas Sargas“ bei kaimo kryžių apjuosė ir Rumšiškių KC Pravieniškių folkloro ansamblio „Praviena“ dainininkės, krikščioniškos šiuolaikinės muzikos grupės „Jis gyvas“ (vad. Mindaugas Giedraitis) jaunieji atlikėjai iš Kauno su soliste Rugile Daujotaite bei VšĮ „Teatriukas“  aktoriai Dalia Mikoliūnaitė ir Žilvinas Ramanauskas iš Vilniaus.

Skambantys trijų broliškų tautų himnai,  plazdančios valstybinės vėliavos, besišypsantys susikibusiųjų rankomis veidai ir džiugiai visiems pritariant beržų viršūnėm nuvilnijanti simbolinė „Bunda jau Baltija“ melodija…

Sveikindamas su Baltijos kelio – Lietuvos Laisvės diena, meras Vytenis Tomkus džiaugėsi Rumšiškių kultūros centro ir pravieniškiečių puoselėjamomis tradicijomis ir įteikė Kaišiadorių rajono savivaldybės Padėkos raštus labiausiai prisidėjusiems prie Baltijos kelio istorinės atminties sklaidos bei įamžinimo.  Šventinius linkėjimus išsakė Rumšiškių KC direktorė Gražina Kazanavičienė, Pravieniškių seniūnė Ernesta Žiūkienė, Rumšiškių parapijos klebonas Gintas Rumševičius. Lektoriai skaitė pranešimus, Lietuvos  estų draugijos atstovės  papasakojo įspūdžius iš Rygoje vykusios šventinės konferencijos, Lietuvos latvių koordinacinės tarybos narė dalinosi šių dienų įžvalgomis, Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorė Gita Šapranauskaitė ir rumšiškietis Mindaugas Markevičius – jautriais prisiminimais iš 1989- ųjų Baltijos kelio. Apie prieš 10 metų kilusią idėją sukurti ir pastatyti skulptūrą „Angelas Sargas“ Baltijos kelio 20- mečiui atminti, papasakojo jos autorės Rūta Blaževičiūtė ir Deimantė Kuconytė- Būdelienė.

Renginį puošė įvairiaspalviai kardeliai, kuriuos dovanojo Pravieniškių ir Rumšiškių seniūnės. Jie sužydo šventės dalyvių rankose, kaip gražus istorija tapusios akcijos prisiminimas. Pravieniškietė keramikė, skulptūros autorių mokytoja Audronė Skarbaliūtė  šiai sukakčiai įamžinti sukūrė atminimo medalį. Įrėminti suvenyriniai medaliai buvo įteikti svečiams, renginio partneriams ir visiems kūrusiems ir tebekuriantiems Baltijos kelio minėjimo tradicijas.  Šventėje skambėjo lietuvių liaudies ir gerai žinomų atlikėjų sukurtos laisvės dainos, skambėjusios istoriniame Baltijos kelyje. Aktorių spektaklis „Žalia Gyva“, skirtas visai šeimai, apvainikavo šventę, nuotaikingai papasakodamas Lietuvos valstybės kūrimosi istoriją.