Biudžeto projekte – jau nuo sausio dešimtadaliu augančios švietimo ir mokslo darbuotojų algos

Kitų  metų valstybės biudžeto asignavimai švietimui, mokslui ir sportui, skiriami Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai bei mokslo ir studijų institucijoms, didės 283,7 mln. Eur, arba 14 proc. lyginant su 2021 m. Tai numatyta šiandien Vyriausybės svarstytame valstybės biudžeto projekte.

Planuojama, kad kartu su augančiomis savivaldybių pajamomis ir didėjančiomis jų  biudžetų lėšomis, bendras valstybės ir savivaldybių finansavimo prieaugis švietimui gali siekti 344 mln. Eur. Didžioji dalis lėšų skiriama mokytojų, kitų pedagoginių darbuotojų, mokslininkų, dėstytojų, neakademinių darbuotojų atlyginimams didinti.

„Svarbu pabrėžti, kad planuodama papildomus finansus kitų metų biudžete Vyriausybė įgyvendina nacionaliniame susitarime dėl švietimo politikos numatytus įsipareigojimus nuo 2022 m. kasmet tolygiai auginti valstybės finansavimą švietimui. Ypatingas dėmesys ir lėšos skiriamos mokytojų, dėstytojų, kitų švietimo ir mokslo darbuotojų darbo sąlygoms gerinti, atlyginimams didinti, taip pat atlyginti mokytojams už didesnius nei įprasta krūvius. To siekė ir mokytojams, dėstytojams, mokslininkams atstovaujančioms profesinės sąjungos, kurių nuomonė ir konstruktyvus indėlis, siekiant geresnių švietimo ir mokslo darbuotojų darbo sąlygų, yra labai svarbūs“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Daugiausia lėšų – 219 mln. Eur – skiriama mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, mokyklų vadovų, kitų pedagoginių darbuotojų, taip pat mokslininkų, aukštųjų mokyklų dėstytojų ir neakademinių darbuotojų atlyginimams didinti.

Numatoma, kad mokytojų pareiginės algos augs 10 proc. Dar 2,5 proc. būtų  skiriama apmokėjimui mokytojams dėl padidinto darbo krūvio ar sudėtingumo – tai ypač aktualu pandemijos sąlygomis, kuomet dalis klasės mokinių negali prisijungti prie mokykloje ugdomų bendraklasių ir tęsia mokslus namuose.

Lėšos mokslo ir studijų institucijų akademinių ir neakademinių darbuotojų darbo užmokesčiui taip pat augs 10 proc.

Numatytos papildomos lėšos (1,7 mln. Eur) padidinti 5 proc. mokyklų bibliotekininkų atlyginimus.

Didėja ir kitoms švietimo reikmėms skiriami pinigai.

Socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokyklinio ugdymui, maitinimui ir pavėžėjimui papildomai skiriama 2,6 mln. Eur.

Beveik 1 mln. Eur numatyta naujoms švietimo pagalbos specialistų pareigybėms steigti kitais mokslo metais.

Kaip ir šiais metais, 10,2 mln. Eur numatyta skaitmeninio ugdymo plėtrai: skaitmeniniam turiniui kurti, mokytojų skaitmeninėms kompetencijoms tobulinti, švietimo įstaigose naudojamai įrangai įsigyti.

Papildomai 26,4 mln. Eur numatyta studijų ir mokslo sričiai, iš jų 10,4 mln. Eur skiriama valstybės finansuojamoms studijoms, 10 mln. Eur – mokslo duomenų bazių prenumeratai ir dalyvavimui tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose. Aukštųjų mokyklų studentų socialinėms stipendijoms numatytas 1 mln. Eur.

5 mln. Eur auga lėšos sporto sričiai, 1 mln. Eur – profesinio mokymo stiprinimui.

6,2 mln. Eur auga lėšos švietimo ir mokslo institucijų infrastruktūros atnaujinimui, 6 mln. Eur numatoma skirti geltoniesiems autobusams.

Planuojama, kad valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos švietimui sudarys 2,8 mlrd. Eur.