Budintis globotojas: kaip atverti savo širdies duris be globos likusiems vaikams

Gyvenime atsitinka tokių situacijų, kai vaikai netenka tėvų globos arba negali likti namuose ir bent trumpam laikui jiems reikia pakeisti aplinką. Gerai, kai yra artimų giminaičių, senelių, brolių ar seserų, kurie gali pasirūpinti tokiais vaikais. O jeigu nėra, tuomet padeda budintys globotojai.

Budintis globotojas – tai asmuo, kuris laikinai be tėvų globos likusį vaiką prižiūri savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, atliepia vaiko poreikius ir suteikia kasdienę priežiūrą. Budintis globotojas dirba pagal individualios veiklos pažymą,  jam  mokamas atlygis  Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo laikotarpiu. Budintis globotojas vienu metu gali prižiūrėti kelis, bet ne daugiau kaip 3 vaikus. Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai bei seserys. Jei norinčiojo būti budinčiu globotu šeimoje jau auga vaikų, tada bendras galimas maksimalus vaikų skaičius – 5. Budinčiu globotoju tapęs asmuo gali konkrečiai įvardyti, kiek vaikų, kokio amžiaus ir kokių poreikių vaiką (-us) įsipareigoja prižiūrėti… Įprastai globa trunka iki 12 mėnesių.

Budintis globotojas neprivalo būti susituokęs ir turėti jam priklausantį būstą. Norintieji tapti budinčiais globėjais turi būti 21–65 metų amžiaus, turėti ne žemesnį nei vidurinis išsilavinimą. Reikės baigti mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos pagrindinę dalį ir specializuotų mokymų dalį – šie mokymai nemokami. Baigus mokymus, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atestuoti asmenys parengs išvadą dėl pasirengimo tapti budinčiu globotoju.

Paparčių šv. Juozapo šeimos namų Globos centras šiuo metu bendradarbiauja su 3 budinčiomis globotojomis, jų šeimose auga 4 vaikai.  Šį darbą atliekančios moterys vienbalsiai tvirtina, kad globa suteikė jų  gyvenimui  judesio ir spalvų, jų dėka jau penkti  metai nei vienas vaikas nepateko į globos įstaigas. Svarbiausia, kad kūdikiai, tėvų apdovanoti skambiais vardais, bet pritrūkę jų priežiūros  ir globos, šių moterų glėbiuose surado saugumą ir dėmesį. Net į krizines situacijas patekę vaikai . bet kuriuo paros metu, kai jiems reikia saugios aplinkos, gali būti apgyvendinti budinčių globotojų šeimose.

Šiuo metu Paparčių šv. Juozapo šeimos namų Globos centras ieško šeimų ar asmenų, kurie norėtų būti budinčiais globotojais ir  galėtų padėti vaikams,  būtent patekusiems į krizines situacijas.

Jei jaučiate, kad norite pokyčių, kad turite  didelę širdį, kurioje telpa ne tik Jūsų gyvenimas, Jūsų  šeimos, giminės praeitis, dabartis ir ateities svajonės, išmintis ir patirtis, bet ir  užteks vietos globojamo vaiko skausmui, nepatirtiems pirmiesiems kartams, numirusioms svajonėms  ir vilčiai, kad jiems PA-SI-SEKS! Ne iškarto, ne šiandien, ne ryt, Jūsų meilė, atsidavimas, rūpestis  padarys stebuklą, vaikų širdyse atgaivins svajones ir užaugins naujus vilties daigelius. Padėkite užauginti Kaišiadorių krašto vaikus.

Susidomėjusius kviečiame kreiptis telefonu 868362110, el.paštu: kaisiadoriugc@gmail.com, arba socialiniame tinkle https://www.facebook.com/Vaikai-yra-vaikai-Kaišiadorių-rajonas.

Direktorė Rūta Kanclerytė

Naujienos iš interneto