Bus skiriama papildoma parama Kaišiadorių rajono gyventojams

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba  2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. V17E-119 patvirtino Tikslinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

Šiuo aprašu Kaišiadorių rajono savivaldybėje nuolatos gyvenantiems asmenims, šeimoms numatyta papildoma parama gyventojams, siekiant suteikti tikslinę paramą individualiu atveju. Minėtas aprašas nustato pagrindus skirti papildomą paramą, kai šeimoje yra ypatingai sunki materialinė padėtis dėl šeimos nario ligos (įskaitant ir gydymąsi nuo priklausomybės ligų (alkoholio, narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų), traumos, operacijos, negalios, netekus maitintojo, skolos už gyvenamojo būsto šildymą, elektrą, vandenį ar komunalinius mokesčius arba kai vaiką (-us) augina vienišas, tik vienas iš tėvų. Tikslinė parama taip pat numatyta vaikų iki 11 metų vasaros poilsio stovykloms apmokėti arba iš dalies apmokėti, kai neskiriama parama pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą siekiant, kad kuo daugiau vaikų turėtų daugiau galimybių turiningai ilsėtis vasarą. Parama numatyta ir bus skiriama ilgalaikiams bedarbiams, kurie dalyvaus socialinės integracijos programose ir/ar priemonėse ir po jų įsidarbinę nepertraukiamai išdirbs du ir keturis mėnesius. Tikslinė parama numatyta, jeigu karantino Lietuvos Respublikoje ir/ar Kaišiadorių rajono savivaldybėje laikotarpiu dirbantiesiems sumažėja pajamos dėl prastovos darbe ar dėl darbo krūvio sumažėjimo ir jeigu kreipiasi ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo karantino laikotarpio pabaigos. Visoms šeimoms, nevertinant pajamų, numatyta papildoma tikslinė  parama gimus vaikui.

Tikslinė pašalpa gali būti skiriama asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Kaišiadorių rajono savivaldybėje, kurie nuolat joje gyvena, ir atitinkantiems šiame Tvarkos apraše nustatytas sąlygas. Dėl tikslinės pašalpos asmenys turi kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją.

Socialinės paramos skyriaus vedėja
Eglė Mockevičienė