Byra TS-LKD Kaišiadorių skyrius: partiją paliko du savivaldybės tarybos nariai

Praėjusią savaitę Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nariai Tomas Vaicekauskas ir Marijonas Vaicekauskas TS-LKD Kaišiadorių skyriaus pirmininkui, Kaišiadorių rajono savivaldybės merui Vyteniui Tomkui įteikė prašymą nuo 2020-06-18 dienos stabdyti jų veiklą TS-LKD partijoje.

Tomo ir Marijono Vaicekauskų pasirašytame prašyme dėl veiklos TS-LKD stabdyme nurodoma, kad jie savo veiklą partijoje stabdo dėl to, jog yra nepatenkinti pirmininko savanaudiškais ir vienasmeniais veiksmais.

Pasak jų, TS-LKD Kaišiadorių skyriaus pirmininkas Vytenis Tomkus žemina ir nuvertina skyriaus narius, visą laiką sakydamas, kad skyriaus nariai yra žemesnės kategorijos ar kvalifikacijos nei kiti ar jis pats. Taiko dvigubus standartus tiek skyriaus viduje, tiek už skyriaus ribų, pritaikydamas pagal skyriaus pirmininkui asmeniškai palankę situaciją. Nesilaiko partijos daugumos priimtų ar aptartų sprendimų, kai jam asmeniškai tai yra nenaudinga, bet pats reikalauja to iš kitų. Nesilaiko savo duotų pažadų ir aptarti esamus sprendimus ir/ar darbus kviečia paskutinėmis akimirkomis, kai sprendimai jau būna priimti ar paruošti, bet ne rengimo stadijoje.

Prie priežasčių taip pat nurodoma, kad TS-LKD Kaišiadorių skyriaus pirmininkas meluoja apie savo priimtus veiksmus ar sprendimus, nepaiso kitų asmenų nuomonės, imasi spaudimo ar grasinimų veiksmų prieš partijos narius, teigia, jog vienas laimėjo rinkimus ir nuvertina kitų narių indėlį.

„Dėl išvardintų priežasčių matome, kad skyriuje susidarė situacija, kai iš esmės pereinama prie vienasmenio valdymo pagrindų ir visi sprendimai turi būti priimami, pagal pirmininko nuostatus, su tokia situacija taikstytis nenorime, todėl stabdome savo narystę partijoje ir ryšium su tuo Tomas Vaicekauskas stabdo savo kaip sekretoriaus veiklą, nes ji nėra suderinama situacija kai yra sustabdoma narystė“ – savo pasirašytame prašyme nurodo Tomas Vaicekauskas ir Marijonas Vaicekauskas.