„Canto Fiorito” įsteigė Paparčių vaikų išilginių fleitų ansamblį

Mažame Paparčių kaimelyje Kaišiadorių rajone meninės rezidencijos projektus jau trečius metus iš eilės įgyvendina Vilniaus tarptautinis senosios muzikos ansamblis „Canto Fiorito”, vadovaujamas brazilų muziko Rodrigo Calveyros. Išskirtinis šios rezidencijos projektas – tai Paparčių vaikų išilginių fleitų ansamblio įsteigimas, vienintelė galimybė šio kaimelio mokyklos ir vaikų namų vaikams mokytis groti muzikos instrumentais.

Gegužės 24 d., 15 val. Paparčių mokyklos-daugiafunkcio centro salėje įvyko pirmuosius Paparčių vaikų ansamblio veiklos metus apvainikuojantis koncertas, kuriame jaunieji muzikantai turėjo galimybę groti kartu su profesionaliais „Canto Fiorito” atlikėjais.

Visi atlikėjai atlieka kūrinį Cucu cucu (Juan del Encina, 1468 - 1529)

Paparčių ansamblio veikla prasidėjo 2016 m. spalio mėnesį, kuomet „Canto Fiorito” kaimo vaikams padovojo išilginių fleitų rinkinį – keliolika instrumentų, tarp kurių yra sopraninės, altinės, tenorinės ir bosinės fleitos, leidžiančios suformuoti daugiabalsį ansamblį. Nuo tada kiekvieną trečiadienį į Paparčius iš Vilniaus atvažiuoja „Canto Fiorito” išilginės fleitos atlikėja ir patyrusi šio instrumento mokytoja Ieva Baublytė. Tai viešuoju transportu sunkiai pasiekiama vietovė, todėl Ieva neturėtų galimybės mokyti vaikų, jei ne Paparčių kaimo bendruomenės palaikymas – kaskart nuo artimausios traukinių stoties savo transportu ją pasiima ir po pamokų atgal nuveža kas nors iš geranoriškų vietos žmonių.

Kassavaitinėse pamokose groti išilginėmis fleitomis mokosi Paparčių mokyklos-daugiafunkcio centro ir Paparčių Šv. Juozapo šeimos namų vaikai, nuo mažiausių iki jau paūgėjusių. Darbas vyksta grupėmis, suskirstytomis pagal mokinių pažangos lygį, o iš viso šiai dienai Paparčių išilginių fleitų ansamblį sudaro 13 vaikų.

Miglė ir Dovilė atlieka kūrinį Lopšinė (Romanesca, XVI - XVII a.)

Ansamblio veikla nebūtų įmanoma be mokyklos pagalbos – kiekvieną trečiadienį ji organizuoja specialius vaikų išvežiojimo reisus, kad jaunieji muzikantai po pamokų galėtų likti išilginės fleitos repeticijoms ir po jų saugiai sugrįžti namo į aplinkinius kaimus. Likusiomis savaitės dienomis mokyklos mokytojai pasirūpina, kad vaikai kasdien bent po keletą minučių individualiai pagrotų instrumentu, įtvirtintų per trečiadienio pamokas įgytus gebėjimus. Kaip teigia ansamblio mokytoja Ieva, tai unikali pedagoginė praktika, reikalaujanti kitokių bendravimo, motyvavimo, darbo organizavimo metodų, nei jai įprasta mokytojaujant Vilniaus B. Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje. Bet kartu tai yra nepaprastai graži kultūrinė ir socialinė patirtis, skatinanti ypatingai vertinti ir džiaugtis kiekvienu vaikų pažangos žingsneliu, susikaupimo ir įsitraukimo minute, susidomėjimo ir entuziazmo momentais, tikintis, kad šios pamokos uždegs juos meile muzikai, troškimu kurti grožį ir ryžtu siekti didelių tikslų.

Šiam projektui ansamblis „Canto Fiorito” gavo Šveicarijos muzikos fondo „Dulcimer” finansavimą, o projekto partnerė kaimų bendrija „Viltija” – Lietuvos kultūros tarybos rėmimą. „Canto Fiorito” tikisi, kad Paparčių vaikų ansamblio veikla nesibaigs su jų rezidencija Paparčiuose ir vaikai toliau mokysis muzikos su Lietuvos kultūros tarybos ir savivaldybės parama, o patobulėję koncertuos ne tik Paparčiuose, bet ir kituose Lietuvos miestuose.

Gailė ir Airida atlieka kūrinį Mariona (Ispanija, XVII a.)

Su vaikais šiais mokslo metais dirbo ir šio projekto meno vadovas Rodrigo Calveyra, visame pasaulyje garsus išilginės fleitos atlikėjas, kurio vaikai labai laukė sugrįžtant. Baigiamajame šių muzikos mokslo metų koncerte jis grojo su mažaisiais atlikėjais, kartu su jų mokytoja Ieva, trim ansamblio dainininkėmis Ieva Gaidamavičiūte, Renata Dubinskaite ir Saule Šeryte, bei klavesininike Vaiva Eidukaityte-Storastiene. Paparčių jaunieji muzikantai pirmą kartą tapo didesnių ansamblių dalimi, muzikavo lydint balsams ir kitiems instrumentams bei kartu su profesionaliais atlikėjais parengė klausytojams spalvingą baroko muzikos kūrinių programą. Koncerte skambėjo XIII – XVIII a. laikų muzika, taip pat vienas XIX a. kūrinys – jaunoji fleitininkė Gailė Dominaitytė su „Canto Fiorito“ ansambliu atliko savos kūrybos kūrinį „Gailės daina“.