Dalis tarybos narių merui įteikė pareiškimą dėl nepasitikėjimo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi

Tinklalapis Kaišiadoriečiams.lt gavo grupės Kaišiadorių rajono savivaldybės savivaldybės tarybos narių pareiškimą dėl nepasitikėjimo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi Česlovu Neviera. Pareiškimą pasirašė Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nariai Karolis Petkevičius, Romualdas Urmilevičius, Kęstas Moroza, Šarūnas Čėsna, Kristina Baniūnienė, Gintaras Gružauskas, Arvydas Jurevičius, Marijonas Mitkus, Albertas Lakštauskas ir Marius Muižinikas.

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nariai reiškia nepasitikėjimą Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi Česlovu Neviera dėl šių motyvų:

  • Administracijos direktorius netenkina tokiu savo pareigų atlikimu, nes nepadeda įgyvendinti idėjų dėl naujų darbo vietų sukūrimo, verslo plėtros, investicijų pritraukimo, emigracijos mažinimo, įsisenėjusių bėdų šalinimo ir neprisiima asmeninės atsakomybės daugelyje savivaldybės strateginio valdymo sričių;
  • Neįgyvendina priimtų Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimų (pvz., 2018-08-24 Tarybos sprendimo Nr. V17-183 „Dėl techninės klaidos bendrajame plane taisymo“, 2017-04-27 Tarybos sprendimas Nr. V17-132 „Dėl lėšų, gautų pagal kelių priežiūros ir plėtros programą vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2017 metais Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje, paskirstymo pagal objektų sąrašą patvirtinimo“);
  • Neįsisavintos lėšos gautos iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos, toliau vangiai atliekami Kęstučio gatvės kapitalinio kelio remonto darbai, dėl ko sudaromos didelės problemos Kęstučio ir aplinkinių gatvių gyventojams;
  • Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, panaikinus UAB „Kaišiadorių vandenys“ ir UAB „Kaišiadorių šiluma“ įmonių valdybas, nesiekė užtikrinti šių bendrovių veiklos skaidrumo;
  • Tarybos sprendimų projektai dažnai pateikiami nekompetentingai parengti, pastoviai taisomi po apsvarstymo Tarybos komitetuose, prieš Tarybos posėdį;
  • Administracijos direktorius nesilaikydamas teisės aktų ir neatstovaudamas rajono gyventojų interesų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų požiūriu, jau beveik dvejus metus nesiima priemonių, kad UAB „Kaišiadorių vandenys“ pasibaigusios galioti geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos būtų suderintos Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje ir teikiamos tvirtinti Taryboje;
  • Kaišiadorių rajono savivaldybė pralaimi teismus ir moka tūkstantines sumas ieškovams bei teismo išlaidų padengimui, už nesugebėjimą susitvarkyti su buitinių atliekų tvarkymo sistema, už vietos bendruomenių netenkinamą kai kurių seniūnų veiklą ar neveikimą, už problemų neįžvelgimą rajono švietimo ir kitose svarbiose rajono savivaldos srityse, už Savivaldybės administracijoje profesionalių specialistų praradimą, už netinkamą darbų planavimą projektams: „Kaišiadorių miesto aikštės su prieigomis rekonstrukcija“ ir „Kaišiadorių miesto A. M. Brazausko parko rekonstrukcija“.

Pareiškime reikalaujama, ne vėliau kaip per dvi savaites, nuo šio Tarybos narių reikalavimo gavimo, sušaukti Savivaldybės tarybos posėdį, kuriame būtų svarstomas Č. Nevieros atleidimas iš Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų. Aiškinamajame rašte siūloma atleisti Č. Nevierą iš Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų prieš terminą, praradus į pareigas jį priėmusios kolegialios savivaldybės institucijos – Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos pasitikėjimą. Č. Nevieros pareigas siūloma perduoti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Tomui Vaicekauskui.

Pasak Kaišiadorių rajono savivaldybės mero Vytenio Tomkaus, įteiktas pareiškimas dėl nepasitikėjimo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi bus svarstomas neeiliniame tarybos posėdyje, kuris turėtų įvykti pirmąją liepos mėnesio savaitę. Dėl nepasitikėjimo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Česlovo Nevieros bus sprendžiama slaptu balsavimu.

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto