Europos reikalų komitetas: minimalus darbo užmokestis turėtų būti didinamas, tačiau būtina atsižvelgti į realias ekonomines galimybes

Gruodžio 9 d. Europos reikalų komitete buvo pristatytas Europos Komisijos (EK) 2020 m. spalio 28 d. pateiktas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl deramo minimaliojo darbo užmokesčio Europos Sąjungoje Dokumento tikslas – įvesti minimalius kriterijus, kurių dėka minimalaus atlygio už darbą sistemos nacionalinėse valstybėse taptų veiksmingesnės. Siūloma direktyva sukuria sistemą, kad pagerėtų minimaliojo darbo užmokesčio (MMA) deramumas ir padidėtų darbuotojų galimybės gauti minimaliojo darbo užmokesčio apsaugą ES.

Pristatydami Pasiūlymą, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) atstovai pabrėžė, kad šia direktyva  siekiama skatinti tartis kolektyviai dėl minimalaus darbo užmokesčio arba nustatyti tai teisės aktais, jei tai nėra nustatyta kolektyvinėse darbo sutartyse. Valstybės narės, kuriose kolektyvinių sutarčių aprėptis yra mažesnė nei 70 proc., darbuotojų papildomai turi, susiderinę su socialiniais partneriais, parengti veiksmų planą kolektyvinėms deryboms skatinti, kuris turi būti skelbiamas viešai ir pateiktas EK. Lietuvoje „padengiamumas“ kolektyvinėmis sutartimis yra apie 20 proc., todėl įsigaliojus direktyvai, Lietuva būtų įsipareigojusi rengti tokį planą.

SADM nuomone, Pasiūlymu galimai pažeidžiama ES valstybių narių kompetencija nacionaliniu lygiu reguliuoti darbo užmokestį, taip pat pažeidžiami subsidiarumo ir proporcingumo principai, galimai pasirinktas netinkamas teisinis pagrindas.

Europos reikalų komiteto nariai, diskutuodami dėl MMA, kėlė Lietuvos konkurencingumo, verslo įsitraukimo, ES keliamus universalių bazinių pajamų idėjos kausimus, kartu pritarė, kad MMA turėtų būti didinamas, tačiau būtina atsižvelgti į realias ekonomines galimybes, investicijų lygį ir sukauptą kapitalą.

Europos reikalų komitetas Pasiūlymą perdavė svarstyti Seimo Biudžeto ir finansų, Ekonomikos, Socialinių reikalų ir darbo, Teisės ir teisėtvarkos bei Žmogaus teisių komitetams.

Šiuo metu Pasiūlymas bus perduotas patvirtinti Europos Parlamentui (vyksta diskusijos politinėse grupėse) ir ES Tarybai. Kai direktyva bus priimta, valstybės narės per dvejus metus jos nuostatas turės perkelti į savo nacionalinės teisės aktus.

Lietuvoje darbo užmokestį reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodekso 141 straipsnis. Minimalų valandinį atlygį (MVA) ir minimaliąją mėnesinę algą (MMA) tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, gavusi Trišalės tarybos rekomendaciją ir atsižvelgdama į šalies ūkio vystymosi rodiklius bei tendencijas. Šiuo metu Lietuvoje MMA yra 607 eurų, planuojama, kad kitais metais MMA sieks 642 eurus. Jei būtų pritarta direktyvai, Lietuvoje MMA turėtų būti 690 eurų.

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto