Gudienoje ruošiamasi statyti 30 metrų aukščio ryšių bokštą

Kaišiadorių rajono savivaldybė informuoja apie ryšių (telekomunikacijų) tinklų 29,5 m aukščio stiebo, kurio naudojimo paskirtis – 9.7. ryšių (telekomunikacijų) tinklai (elektroninių ryšių tinklai, kolektoriai, bokštai, stiebai ir kiti inžineriniai statiniai, skirti elektroninių ryšių veiklai, rengiamą statybos projektą.

Statinio statybvietės adresas: Gudiena, Kaišiadorių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav., kad. Nr. 4912/0005:330.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Projektuojamas ryšių (telekomunikacijų) tinklų 29,5 m aukščio stiebas, kurio naudojimo paskirtis – 9.7. ryšių (telekomunikacijų) tinklai. Statinio kategorija – neypatingasis.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Projektuotojas UAB „AMstructure“, įmonės kodas 304499436 ; Draugystės pr. 6-11, LT-77146 Šiauliai. Projekto vadovas: Mindaugas Ramanauskas, tel. 8 62145689, el. p. mindaugas@amstructure.lt  

Statytojas: UAB „TeleTower“.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Kaišiadorių raj. savivaldybės interneto svetainėje adresu www.kaisiadorys.lt, ir (ar) atvykus į projektuotojo UAB „AMstructure“, būstinę adresu Varpo g. 22, Šiauliai 313 kab., darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 13 val., tel. 862145689.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: teikti pasiūlymus galima iki 2023 m. sausio 25 d., el. paštu mindaugas@amstructure.lt

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: viešas susirinkimas vyks Bartaičių g. 31A, Gudiena, Kaišiadorių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav.,  2023 m. sausio 25 d., 13.00 val.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga