Įgyvendinamas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos patalpų atnaujinimo projektas

Projekto „Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos patalpų atnaujinimas“ įgyvendinimo metu, siekiant pagerinti ugdymo kokybę Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokomajame korpuse, kuriamos modernios kūrybiškumą skatinančios erdvės, remiantis idėjų rinkiniu www.projektas-aikstele.lt. Atnaujinamos ir modernizuojamos edukacinės erdvės (sporto salė su persirengimo kambariais ir dušais, 2 technologijų kabinetai su paruošiamaisiais kabinetais, biblioteka – skaitykla, kompiuterių erdvė, muzikos kabinetas su paruošiamuoju kabinetu, chemijos kabinetas su paruošiamuoju kabinetu, geografijos kabinetas su paruošiamuoju kabinetu, koridorius – fojė). Erdvės aprūpinamos baldais ir įranga, reikalinga ugdymo turiniui perteikti.

Projekto lėšomis įsigyta minkštų baldų, buitinės ir kitos technikos, tekstilės priemonių technologijų kabinetui, muzikos instrumentų, virtuvės baldų, garso technikos, baldų, kompiuterinės įrangos, vaizdo technikos, ugdymo ir lavinimo priemonių bibliotekai, ugdymo ir lavinimo priemonių technologijoms, specialios paskirties baldų.

Įgyvendinant projektą, kiekvienoje ugdymo patalpoje įrengta po vieną darbo vietą, kuria galėtų naudotis ir specialiųjų poreikių turintys asmenys, pritaikytas jiems patekimas į patalpas ir darbo vieta. 2019 m. atlikti edukacinių erdvių modernizavimo darbai, taip pat baldų ir įrangos pirkimai.

Projekto veiklų pabaiga numatoma 2020 m. kovo mėn. Projekto vykdytoja – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, partnerė – Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.
Naujienos iš interneto