Informacija apie laisvas vietas Kaišiadorių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse

Baigtas priėmimas į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo programas, nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Šiais metais priimta 180 ikimokyklinio amžiaus vaikų ir 255 priešmokyklinukai.

Tačiau daugumoje rajono švietimo įstaigų dar yra laisvų vietų, todėl kviečiame tėvus (globėjus), dar neapsisprendusius, ar nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. leisti savo vaikus į ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo grupes, ar dar net neparašiusius prašymų dėl vaiko priėmimo, kreiptis į Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 119 kabinetą ir užpildyti tam tikros formos prašymą (reikia turėti vaiko gimimo liudijimą ar kitą vaiko asmens dokumentą) arba užpildytą ir pasirašytą prašymo formą su pridėtais reikalingais dokumentais atsiųsti el. p. dokumentai@kaisiadorys.lt.

Primename, kad priešmokyklinis ugdymas yra privalomas ir pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.

Vadovaudamasi Centralizuoto vaikų priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu (https://kaisiadorys.lt/veiklos-sritys/svietimas/centralizuotas-vaiku-priemimas-i-kaisiadoriu-rajono-savivaldybes-svietimo-istaigas/1671), informaciją dėl laivų vietų visose rajono švietimo įstaigose, įrašymo į eilę ar vaikų išbraukimo iš ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo grupių teikia ir vaikų priėmimą į šias grupes vykdo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Laima Čekaitienė (mob. 8 676 97 288; el. p. laima.cekaitiene@kaisiadorys.lt; Kaišiadorys, Katedros g. 4, 221 kabinetas). Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45 val. Pietų pertrauka 12.00–12.45.

2023 m. rugpjūčio 21 d. yra laisvų vietų šiose švietimo įstaigose (situacija nuolat keičiasi):

Eil.

Nr.

Švietimo įstaiga Laisvos vietos Kokio amžiaus vaikams
Ikimokyklinis Priešmokyklinis
1. Kaišiadorių lopšelis-darželis „Spindulys“ 2

2

Nėra Iki 2 metų

2–5 metų

2. Kaišiadorių lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ 6

9

1 2–3 metų

3–4 metų

5–6 metų

3. Kaišiadorių r. Rumšiškių lopšelis-darželis 10 Nėra 3–5 metų
4. Kaišiadorių r. Pravieniškių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 4 2 1,5–5 metų

5–6 metų

5. Kaišiadorių r. Gudienos mokykla-darželis „Rugelis“ Nėra 3

5–6 metų

Kaišiadorių r. Gudienos mokyklos-darželio „Rugelis“ Stasiūnų skyrius 6

1

3–5 metų

1,5–2 metų

6. Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“ 1

2

3

2 2–2,5 metų

2–3 metų

3–4 metų

5–6 m.

Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ „Varpelio“ skyrius 1

4

5

3

1 1,5–2,5 metų

2–3 metų

3–4 metų

4–5 metų

5–6 metų

Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ Pakertų skyrius „Aitvaras“ 7 2–5 metų
7. Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijos daugiafunkcis skyrius 5 5 4–6 metų
8. Kaišiadorių r. Rumšiškių A. Baranausko gimnazijos Dovainonių skyrius Nėra Nėra
9. Kaišiadorių V. Giržado progimnazijos Antakalnio skyrius 7 Nėra 2–5 metų
10. Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokyklos Žaslių skyrius 5

14

3 1,5–3 metų

3–5 metų

5–6 metų

11. Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinė mokykla 1 3–6 metų
12. Kaišiadorių šv. Faustinos ugdymo centras Nėra Nėra
Iš viso 98 17