Informacija apie patvirtintą Kaišiadorių rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. V17E-278 patvirtino Kaišiadorių rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą, kurio tikslas – nustatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimo priemones, kurios užtikrintų aplinkosaugos, techninius-ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkančios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visiems savivaldybės teritorijoje esantiems asmenims.

Susipažinti su patvirtintu Kaišiadorių rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planu, motyvais, lėmusiais alternatyvos pasirinkimą, ir su plano įgyvendinimo pasekmių stebėsenos priemonėmis, parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – vertinimo) subjektų išvadų įvertinimo pažyma bei kaip aplinkos apsaugos klausimai sprendžiami plane, kaip atsižvelgta į vertinimo ataskaitą, vertinimo subjektų išvadas, visuomenės pasiūlymus galima Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos interneto svetainės naujienų skiltyje https://kaisiadorys.lt/veiklos-sritys/aplinkosauga/atliekos/371 bei VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro interneto svetainėje https://www.kaunoratc.lt/teisine-informacija/.

Informacija apie patvirtintą Kaisiadoriu r. sav. APTP

Kaišiadorių r. sav.  APTP SPAV ataskaitos subjektų išvadų įvertinimo pažyma