Informacija dėl automobilių eismo draudimo Kruonio seniūnijoje

Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V1E-206 „Dėl sunkiasvorio transporto eismo ribojimo“, prasidėjus pavasariniam polaidžiui, apribojamas sunkiasvorių automobilių eismas vietinės reikšmės keliuose Vladipolis – Plaskūnų Būda (kelio Nr. kr 55) ir (Kalno g.) VRK Nr. 1806 – Saulučiai (kelio Nr. kr 67) nuo 2018 m. kovo mėn. 14 d., pastatant laikinai šiuos ribojančius eismą ženklus:

304 Krovininių automobilių eismas draudžiamas (Draudžiama važiuoti krovininiais automobiliais ir transporto priemonių junginiais, kurių didžiausia leidžiamoji masė didesnė kaip 8 tonos arba didesnė už nurodytą kelio ženkle, taip pat traktoriais ir savaeigėmis mašinomis, išskyrus aptarnaujantįjį transportą).

Pastatyti kelio ženklai bus nuimti pasibaigus pavasario polaidžiui ir sutvirtėjus kelių dangai, įvertinus kelių būklę.