Informacija norintiems prekiauti Rudens mugėje

Paskutinį rudens šeštadienį Kaišiadorių mieste vėl šurmuliuos tradicinė „Rudens mugė“. Asmenis ir įmones, norinčius prekiauti „Rudens mugės“ metu, kuri įvyks rugsėjo 29 dieną, Kaišiadorių miesto seniūnija kviečia registruoti darbo laiku seniūnijoje arba el. paštu. Prekiautojų registracija vyksta nuo rugsėjo 12 dienos iki 25 dienos arba iki bus laisvų vietų.

INFORMACIJA NORINTIEMS PREKIAUTI KAIŠIADORIŲ MIESTE PER RUDENS MUGĘ:

Mokėjimo nurodyme, mokant rinkliavą į Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, būtina nurodyti:

 1. Gavėjo pavadinimą – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija;
 2. Surenkamosios sąskaitos numerį – Nr. LT154010040500412636, banke Luminor Bank AB, kodas 40100;
 3. Mokėtojo identifikacinį numerį – Lietuvos juridinio asmens – Juridinio asmenų registro kodą, Lietuvos gyventojo asmens kodą, užsienio juridinio asmens /organizacijos – registro tvarkytojo suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį;
 4. Mokėtojo pavadinimą ar vardą / pavardę;
 5. Mokėjimo paskirtį (Vietinė rinkliava už prekybą per Rudens mugę Gedimino gatvėje);
 6. Sumą.

Vietinės rinkliavos dydžiai už leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose renginių metu:

 1. 10 eur už 12 m2 (3×4 viena vieta) (laikinasis prekybos įrenginys, kioskas, paviljonas, prekybai pritaikytas automobilis, priekaba ar neįrengta vieta).
 2. 40 eur už 20 m2 (5×4 viena vieta – lauko kavinė).

Vietinės rinkliavos dydis (pristačius patvirtinantį dokumentą) sumažinamas 80 % ir mokate – 2 eur jei:

 1. Asmeniui nustatytas 0–55 % darbingumo lygis;
 2. Asmeniui sulaukus 65 metų amžiaus;
 3. Sertifikuotiems (atestuotiems) tradicinių amatų meistrams, pateikus tautodailininko pažymėjimą ir kt.

Asmuo, norėdamas gauti leidimą, turi pateikti:

 1. Pateikti seniūnui prašymą;
 2. Sumokėti nustatyto dydžio rinkliavą PASTABA. (pateikti mokėjimo kvitą, mokėtojo ir prekybininko duomenys – vardas, pavardė turi sutapti, mokėtojas ir prekybininkas turi būti tas pats asmuo);
 3. Medicininę knygelę (prekiautojai savo gamybos žemės ūkio ir maisto produktais);
 4. Ūkininko ūkio pažymėjimą / žemės ūkio valdos registravimo pažymėjimą (prekiautojai savos gamybos žemės ūkio ar iš jų pagamintais maisto produktais);
 5. Bityno pasą / pažymą apie bičių šeimų registravimą ūkinių gyvūnų registre (prekiautojai savo gamybos medumi ir bitininkystės produktais);
 6. Prekybos ekologinės gamybos ūkio sertifikatą (prekiautojai ekologiškais ir žemės ūkio ir maisto produktais)
 7. Išskirtinės kokybės produkto sertifikatą (prekiautojai išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktais);
 8. Tautinio paveldo produkto sertifikatą (prekiautojai tautinio paveldo produktais);
 9. Įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą įmonės registravimo pažymėjimo ar verslo liudijimo kopiją;
 10. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą.

Pastabos:

 1. Kam reikia elektros energijos – turėti savo generatorius.
 2. Prekiautojas (pardavėjas) privalo laikytis Mažmeninės prekybos taisyklių, darbo saugos, higienos reikalavimų, užtikrinti pirkėjui kokybiškas ir saugias prekes, renginio metu ir po renginio susitvarkyti prekybos vietą.

Registruojantis pateikti nustatytos formos prašymą (pridedama – priedas Nr. 2).

Prekyba sodinukais, augalais, daigais – telefonas pasiteirauti tel. 8 645 69 420, el. paštas: kristina.cesniene@kaisiadorys.lt.

Prekyba tautodailė gaminiais ir amatai – telefonas pasiteirauti tel. 8 346 60 341, el. paštas: daiva.kaziukeniene@kaisiadorys.lt.

Prekyba maisto produktais, žemės ūkio ir sodo technika, bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas – telefonas pasiteirauti tel. 8 346 60 341, el. paštas: daiva.kaziukeniene@kaisiadorys.lt.