Informacija norintiems prekiauti š. m. balandžio 13 d. vyksiančioje „Pavasario mugėje“

Kviečiame visus tautodailininkus, amatininkus, kulinarinio paveldo populiarintojus, sodinukų prekybininkus ir prekiaujančius maisto produktais dalyvauti 2024 m. balandžio 13 d. Kaišiadoryse vyksiančioje Pavasario mugėje. Prašymai priimami nuo 2024 m. kovo mėn. 18 d. iki balandžio mėn. 2 d.

SVARBI INFORMACIJA

Šventės metu prekiauti gali tik tas asmuo, kuris ir pateikė prašymą.

Asmenys, norėdami gauti leidimą prekiauti, privalo sumokėti nustatyto dydžio rinkliavą, t. y. 20 Eur (1 vieta). Vietinė rinkliava už prekybą mugėje siunčiama į Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos sąskaitą LT154010040500412636.

Leidimas gali būti neišduotas, jeigu buvo gauta Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, seniūno (seniūnijos, kurios teritorijoje vyko renginys) raštišką neigiamų atsiliepimų apie dalyvį ankstesnių švenčių, renginių, mugių metu.

Prašome nenutraukti prekybos ar paslaugų teikimo ir (ar) neišmontuoti prekybos ar paslaugų teikimo vietos iki 2024 m. balandžio 13 d. mugės pabaigos.

Pasibaigus prekybos ar paslaugų teikimo laikui, prašome sutvarkyti vietą, kurioje vyko veikla, ir šiukšles išsivežti arba sudėti į tam skirtus konteinerius. Griežtai draudžiama palikti šiukšles tam neskirtose vietose – prie miesto šiukšliadėžių ar panašiai.

DĖL PREKYBOS LAIKO

Mugė vyks balandžio 13 d. 08:00 – 15:00 val. Gedimino g., Kaišiadoryse

Eismas gatvėje bus uždarytas nuo 06:00 val. iki 16:00 val.

Į mugę prekybininkai 2024 m. balandžio 13 d. gali atvykti nuo 06:00 val.

Iki mugės pradžios – 08:00 val. turi būti galutinai parengtos prekybos vietos ir iš teritorijos patrauktos transporto priemonės.

DĖL PREKYBOS VIETOS DYDŽIO

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad visos prekybos vietos yra patvirtinto dydžio – 12 kv. m. (3×4).

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS

Informuojame, kad organizatoriai neaprūpins elektros energija, todėl prekybininkai, naudojantys elektros energiją, privalo turėti elektros tiekimo įrangą – generatorių.

DĖL TEISĖS AKTŲ LAIKYMOSI

Visus norinčius prekiauti pavasario mugės metu kviečiame susipažinti su Prekybos ir paslaugų teikimo Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklėmis, patvirtintomis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimu Nr. V17-11 bei Kaišiadorių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatais, patvirtintais Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2019-12-19 sprendimu Nr. V17-306.

Atkreipiame dėmesį, kad miestas yra filmuojamas ir už pažeidimus asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

ASMENYS, PATEIKĘ PRAŠYMUS PREKIAUTI, BUS INFORMUOJAMI ATSKIRAI ELEKTRONINIU PAŠTU AR TELEFONU APIE ĮTRAUKIMĄ Į SĄRAŠUS.

Norintieji prekiauti maisto produktais pateikia:

 1. nustatytos formos prašymą;
 2. maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu (jei privaloma jį turėti) ir parašu);
 3. verslo liudijimo ar registravimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu (jei privaloma jį turėti) ir parašu);
 4. tautinio paveldo sertifikato kopiją (jei turite);
 5. vietinės rinkliavos sumokėjimo kvitą (1 vieta 3×4, 12 kv. m. – 20 Eur).

Norintieji prekiauti tautodailės gaminiais ir kitomis ne maisto prekėmis pateikia:

 1. nustatytos formos prašymą;
 2. verslo liudijimą ar registravimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu (jei privaloma jį turėti) ir parašu);
 3. gaminių nuotrauką (neprivaloma);
 4. tautodailininko pažymėjimo kopiją (jei turite);
 5. vietinės rinkliavos sumokėjimo kvitą (1 vieta 3×4,12 kv. m. – 20 Eur).

Norintieji prekiauti sodinukais pateikia:

 1. nustatytos formos prašymą (Prašymo forma – čia);
 2. verslo liudijimą ar registravimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu (jei privaloma jį turėti) ir parašu);
 3. gaminių nuotrauką (neprivaloma);
 4. vietinės rinkliavos sumokėjimo kvitą (1 vieta 3×4, 12 kv. m. – 20 Eur).

Pageidaujančius teikti viešojo maitinimo paslaugas pateikia (VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS):

 1. nustatytos formos prašymą;
 2. maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo patvirtintą kopiją;
 3. įmonės registracijos arba verslo patvirtintą liudijimo kopiją;
 4. vietinės rinkliavos sumokėjimo kvitą (1 vieta 3×4, 12 kv. m. – 20 Eur), (Lauko kavinei numatytas vienas paslaugos tiekėjas – plotas derinamas individualiai).

Užpildytą ir pasirašytą prašymą bei reikalaujamų dokumentų kopijas iki balandžio 2 d. prašome pateikti Kaišiadorių miesto seniūnijai:

 • Tautodailės dirbiniais bei kitomis ne maisto prekėmis prekiaujančius prašome užpildytus prašymus siųsti el. pašto adresu gintare.taparauskiene@kaisiadorys.lt (mob. 8 605 67 510);
 • Sodinukais prekiaujančius prašome užpildytus prašymus siųsti el. pašto adresu gintare.taparauskiene@kaisiadorys.lt (mob. 8 605 67 510);
 • Maisto produktais prekiaujančius bei teikiančius viešojo maitinimo paslaugas prašome užpildytus prašymus siųsti el. pašto adresu monika.miseikiene@kaisiadorys.lt (mob. 8 684 86 907).

Kaišiadorių miesto seniūnijos inf.