Įsigaliojo nauji bendrieji sveikatos saugos reikalavimai mokykloms

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento Kaišiadorių skyrius informuoja, kad nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

Reikalavimai ugdymo procesui

Šioje higienos normoje plačiau išdėstyti reikalavimai mokinių ugdymo proceso organizavimui: 1 klasės mokiniai per dieną negali turėti daugiau kaip 5 pamokas (trukmė – 35 min.), 2–4 klasių – 6 pamokas, o 5–10 klasių ir I–IV gimnazijos klasės mokiniai – 7 pamokas (trukmė – 45 min.). Pertrauka turi būti ne trumpesnė kaip 10 min. Pritarus mokyklos tarybai, pertrauka gali būti koreguojama, tačiau ji negali būti trumpesnė kaip 5 min. Būtina viena ilgoji 30 min. pertrauka arba 2 po 20 min., kurios metu mokiniai galėtų pavalgyti ir pailsėti. Pertraukos per visą dieną turi sudaryti 1 val. 10 min. – 1–4 klasių ir 1 val. 20 min. – 5–10 klasių ir I-IV gimnazijos klasių mokiniams.

Kabinetams – nauji reikalavimai

Mokyklos patalpose ir sklype draudžiama naudoti chemines medžiagas ir mišinius, priskiriamus ūmiai toksiškoms, kancerogeninėms, mutageninėms kategorijoms. Gamtos mokslų kabinetuose, turi būti visų juose laikomų cheminių medžiagų ir mišinių sąrašas ir jų saugos duomenų lapai. Turi būti užtikrinta nuolatinė ir efektyvi oro kaita. Mokiniai, atliekantys tiriamuosius darbus su cheminėmis medžiagomis ir mišiniais, turi dėvėti asmenines apsaugines priemones parinktas atsižvelgiant į saugos duomenų lapuose pateiktą informaciją.

Mokomojoje virtuvėje turi būti indai ir maistui ruošti būtinas inventorius, kurio paviršiai turi būti iš korozijai atsparių medžiagų, lygūs, lengvai valomi, plautuvė, asmens higienos priemonių (muilo, vienkartinių rankšluosčių ar rankų džiovintuvas) bei šiukšlių dėžė.

Konstrukcinių medžiagų dirbtuvėse grindų danga turi būti nelaidi elektros srovei arba prie elektrinių įrenginių (pvz., staklių) turi būti elektros srovei nelaidūs kilimėliai.

Dirbtinio apšvietimo reikalavimai

Bendras dirbtinis apšvietimas mokymo klasėse – 300-500 lx. Bendram dirbtiniam apšvietimui mokyklos patalpose turi būti naudojamos lempos, kurių bendrasis spalvų atgavos rodiklis ne mažesnis kaip 80. Bendrasis spalvų atgavos rodiklis, t.y. šviesos spektro lemiamas gebėjimas pakartoti apšviečiamų objektų spalvas.

Reikalavimai oro temperatūrai

Oro temperatūra ugdymo patalpose šaltuoju metų laikotarpiu turi būti 18–22°C, šiltuoju metų laikotarpiu – 18°C ir ne aukštesnė kaip 28°C; sporto salėje – šaltuoju metų laikotarpiu 15–17°C, šiltuoju metų laikotarpiu – 15°C ir ne aukštesnė kaip 24°C. Atkreipiame dėmesį, kad kūno kultūros pratybos gali būti organizuojamos lauke esant ne žemesnei kaip minus 8 °C temperatūrai (mokiniams vilkint tinkamą sportinę aprangą ir avint tinkamą avalynę).

Naujienos iš interneto