Įteiktos 2019 metų Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros premijos

2019 m. gruodžio 27 d. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje įteiktos Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros premijos. Šiemet premijos įteiktos Vidmantui Kapačiūnui, tautodailininkui, medžio drožėjui už svarų indėlį, puoselėjant tradicinį liaudies meną ir dailiuosius amatus, medžio drožybos amato paslapčių perdavimą jaunimui ir Kaišiadorių krašto garsinimą; Jurgitai Jašauskienei, dainavimo studijos „Tagretukas“ įkūrėjai, moterų choro „Nona“ vadovei, vargonininkei, už aktyvią kultūrinę veiklą, vaikų ir jaunimo meninį ugdymą, jų įtraukimą į prasmingą kūrybinę veiklą ir Kaišiadorių krašto garsinimą; Albinai ir Broniui Pašvenskams, pedagogams, Ringailių folkloro ansamblio dalyviams, už Nemaitonių krašto istorijos, gyvųjų papročių, dainavimo tradicijų puoselėjimą ir saugojimą, patriotizmo, meilės savo kraštui ir jo istorijai supratimo ugdymą ir aktyvią kultūrinę veiklą.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.
Naujienos iš interneto