Įteisinta ne ilgesnė nei 36 valandų darbo savaitė visiems švietimo pagalbos specialistams

Šiandien Vyriausybės posėdyje pritarta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui nuo rugsėjo 1 d. nustatyti 36 valandų darbo laiko normą per savaitę tiems švietimo pagalbos specialistams, kuriems iki šiol sutrumpinto darbo laiko norma nebuvo taikoma.

Nustatyta, kad mokyklose dirbančių judesio korekcijos specialistų, psichologų asistentų, psichologų, pedagoginėse psichologinėse tarnybose bei švietimo pagalbos tarnybose dirbančių psichologų asistentų, psichologų, socialinių pedagogų, specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų ir tiflopedagogų darbo laikas per savaitę yra 36 valandos.

Iki šio pakeitimo šių švietimo pagalbos specialistų darbo laikas per savaitę buvo 40 valandų.

Tai padaryta siekiant sumažinti darbo sąlygų netolygumus tarp pedagogų, taip pat tarp skirtingą švietimo pagalbą teikiančių specialistų ir atsižvelgiant į tai, kad tiek mokytojų, tiek švietimo pagalbos specialistų darbo pobūdis yra susijęs su panašia padidėjusia protine, emocine įtampa.

Įgyvendinus pakeitimą vaikams, mokiniams, kitiems švietimo pagalbos gavėjams teikiamų švietimo pagalbos paslaugų apimtys nesumažės, nes darbo laiko dalis, skiriama tiesioginiam darbui su švietimo pagalbos gavėjais, nemažinama.

Kaip numatyta anksčiau, nuo rugsėjo taip pat didinami švietimo pagalbos specialistų atlyginimai, jų pareiginės algos susilygins su mokytojų. Švietimo pagalbos specialistų (specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų, tiflopedagogų, išskyrus dirbančius švietimo pagalbos įstaigose) pareiginė alga vidutiniškai didės 25 procentais, psichologų asistentų, psichologų, socialinių pedagogų, švietimo pagalbos įstaigose dirbančių švietimo pagalbos specialistų – vidutiniškai 22 procentais. 2021 m. valstybės biudžete švietimo pagalbos specialistų atlyginimams didinti ir papildomoms pareigybėms steigti numatyta 10,1 mln. Eur.