Kaišiadorių kultūros centro darbuotojų stažuotė Italijoje

Kaišiadorių kultūros centro (KKC) misija – suteikti galimybę įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonėms tenkinti kultūrinius bei asmeninės saviraiškos ir neformaliojo ugdymo poreikius, ieškoti ir diegti naujas darbo formas, bendradarbiauti su kitomis Lietuvos ir užsienio įstaigomis ir organizacijomis. Siekdamas vykdyti šią misiją Kaišiadorių kultūros centras vykdo Erasmus+ programos tarptautinį projektą „Suaugusiųjų motyvavimas ir įtrauktis neformaliajame ugdyme“. Šis projektas finansuojamas Švietimo mainų ir paramos fondo, remiant Europos Komisijai. Projekto tikslas – tobulinti KKC darbuotojų gebėjimus ir kompetencijas dirbti ir bendrauti su suaugusiais kolektyvų / būrelių nariais, siekiant juos motyvuoti ir pilnavertiškai įtraukti į neformaliojo ugdymo veiklas.

Įgyvendinant projektą 2022 m. spalio mėnesį 4 Kaišiadorių kultūros centro darbuotojai dalyvavo 5 d. trukmės kvalifikacijos tobulinimo kursuose Italijoje. Kursų metu Kaišiadorių kultūros centro darbuotojai tobulino savo gebėjimus ir kompetencijas dirbti ir bendrauti su suaugusiais kultūros centro kolektyvų bei būrelių nariais, juos motyvuoti ir pilnavertiškai įtraukti į neformaliojo ugdymo veiklas. Kursų dalyviai gavo Europass mobilumo dokumentus, dalyvavimo kursuose pažymėjimus.

Tikimasi, kad pakelta KKC darbuotojų kvalifikacija padės pritraukti naujų narių į Kaišiadorių kultūros centre veikiančius būrelius ir kolektyvus bei kelti suaugusiųjų neformaliojo ugdymo kokybę ir mastą.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.