Kaišiadorių ligoninė ir Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos stotis gaus naujus automobilius

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu pakeista Greitosios medicinos pagalbos automobilių parko atnaujinimo 2015–2020 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-975 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos automobilių parko atnaujinimo 2015–2020 metų programos patvirtinimo“.

Atsižvelgiant į Programos IV skyriuje nurodytą GMP automobilių parko atnaujinimo poreikį ir Programos 34.1 papunktyje nurodytą kriterijų, 2016 m. numatoma įsigyti 72 GMP automobilius tikslinių teritorijų, kurios nurodytos Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“, asmens sveikatos  priežiūros įstaigoms.

Įsakyme numatyta, kad vienas A tipo greitosios medicinos pagalbos automobilis, skirtas transportuoti pacientams, bus nupirktas VšĮ Kaišiadorių ligoninei. VšĮ Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos stočiai bus nupirktas vienas B tipo greitosios medicinos pagalbos automobilis.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto