Kaišiadorių medikai „kovojo“ su liepsnomis

Pirmąją vasaros penktadienio popietę Kaišiadorių medikai dalį savo brangaus laiko skyrė žinių gilinimui – buvo prisiminta priešgaisrinės saugos klausimai.

VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktorė Edita Skarakodienė ir darbų saugos inžinierė Genovaitė Bliujienė organizavo priešgaisrinės saugos mokymus ligoninės darbuotojams. Jos ne tik įžvelgia savo įstaigos perspektyvas, žino tikslus ir jų įgyvendinimo terminus, supranta darbuotojų lūkesčius, bet nuolat mokosi. Mokosi ne tik to, kas reikalinga jų vadovavimo sričiai, bet moko ir savo darbuotojus. Tik visi kartu tobulėdami pasiekia gerų rezultatų. Kiekvienam vadovui tenka didžiulė našta vesti įmonę teisinga linkme, planuoti veiksmus norimiems rezultatams pasiekti, tai yra didžiulė atsakomybė. Atsakomybė ne tik už įmonės veiklą, turtą, kartais net ir už žmogaus gyvybę. Tinkamai prižiūrėjus įrenginius, apmokius darbuotojus atlikti jiems pavestus darbus, darbuotojai turėtų sugebėti teisingai elgtis vienoje ar kitoje situacijoje.

Priešgaisrinės saugos mokymai medicinos įstaigų darbuotojams Kaišiadorys (5)

Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatyme yra nurodyta, kad kiekvienas Lietuvos Respublikos gyventojas privalo mokėti naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Pirminės gaisro gesinimo priemonės yra ugnies gesintuvai, nedegus audeklas, vanduo, smėlis, gaisriniai čiaupai, sniegas ir pan. Tinka visos priemonės, kuriomis galime užgesinti ugnį. Svarbu, kad jų naudojimas nesukeltų pavojaus.

Priešgaisrinės saugos mokymai medicinos įstaigų darbuotojams Kaišiadorys (1)

Svarstant mokymų vedimo galimybes kilo mintis į mokymo programą įtraukti dar dvi medicinos įstaigas – VšĮ Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos stotį ir VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centrą. Mokymų kokybei pagerinti priimtas sprendimas pakviesti priešgaisrinės saugos specialistus. Mokymų teorinę dalį pravedė gaisrinės saugos specialistas Saulius Vencevičius, o praktinę dalį parengė ugniagesys savanoris Arūnas Paškevičius.

Priešgaisrinės saugos mokymai medicinos įstaigų darbuotojams Kaišiadorys (6)

Gaisrinės saugos mokymai įmonėje vykdomi, remiantis LR Priešgaisrinės saugos įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 6 punktu ir „Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių“ 12 punktu, kurie nustato, kad įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai, nepriklausomai nuo ekonominės veiklos rūšies ir darbuotojų skaičiaus, periodiškumu – kas 3 metai, turi organizuoti visų savo darbuotojų mokymą ir atestavimą priešgaisrinės saugos klausimais pagal įsakymo „Minimalūs reikalavimai valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms“ nuostatas.

Priešgaisrinės saugos mokymai medicinos įstaigų darbuotojams Kaišiadorys (3)

Išklausius mokymų programą, kurią vedė gaisrinės saugos specialistas Saulius Vencevičius, visų įstaigų darbuotojai buvo atestuojami, todėl privalėjo žinias įtvirtinti paruoštų testų pagalba. Sakoma: „mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs“. Tiesa, kad nesinori ragauti to kas kartu, tačiau kiekvienas kurį kada nors ištiko gaisras žino, kokia brangi būna kiekviena sekundė. Tiesa ir tai, kad minimalios žinios nuolat atnaujinamos ir tinkamu metu tinkamai panaudotos atsiperka šimteriopai.

Priešgaisrinės saugos mokymai medicinos įstaigų darbuotojams Kaišiadorys (2)

Po teorinių mokymų visų įstaigų darbuotojai išėjo į ligoninės kiemą, kur buvo parengta praktinė užduotis. Ugniagesys savanoris Arūnas Paškevičius paruošė kelis laužus, kuriuos vėliau užkūrė ir mokė kaip taisyklingai naudotis gesintuvais bei aiškino kokių tipų jie būna. Pagal gesinimo medžiagos tipą gesintuvai skirstomi į kelias kategorijas: vandens putų, miltelių gesintuvai ir anglies dioksido gesintuvai. Visi šie gesintuvai buvo panaudoti. Darbuotojai taip pat mokėsi kaip juos naudoti ir visiems patiko, nes tai neįprasta. Visi žino kam yra skirti gesintuvai, bet mažai kas yra bandęs juos panaudoti. Čia kiekvienas turėjo galimybę juos išbandyti. Dar vienas laužas buvo uždegtas ir užgesintas be gesintuvo, buvo parodyta kaip galima užgesinti su medžiaga.

Priešgaisrinės saugos mokymai medicinos įstaigų darbuotojams Kaišiadorys (4)

Žmonės, patekę į sudėtingą, nekasdienišką ir pavojingą situaciją, dažnai nesuvokia, kaip elgtis ir puola į paniką. Gyvenimo patirtis rodo, kad esant pavojui, labai sunku ramiai įvertinti situaciją ir numatyti veiksmų planą. Todėl apie tai, kaip elgtis nutikus vienai ar kitai nelaimei, reikėtų pagalvoti iš anksto. Be to, žinomi dalykai neatrodo tokie baisūs. Žinios skatina pasitikėjimą, o nelaimės atveju sušvelnina jos padarinius ir padeda išvengti baisiausio.

Žydronė Paškevičienė