Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupei paskirtas finansavimas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras 2016 m. liepos 20 d. pasirašė įsakymą dėl siūlomų atrinkti ir finansuoti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemones Nr. 08.6.1-ESFA-V-910 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ ir Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ vietos plėtros strategijų sąrašą. Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijai šiuo įsakymu skirtas 564 244,05 Eur finansavimas.

Kaišiadorių raj. savivaldybės inf.