Kaišiadorių muziejus įgyvendino projektą „Kaišiadorių muziejuje saugomų memorialinių muzikos instrumentų restauravimas“

Viktoras Ruokis (1885–1971) – agronomas, dirvožemininkas ir agrochemikas, lietuviškosios dirvotyros pradininkas, Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas. 1919 m. atkūrė Dotnuvos vidurinę žemės ūkio ir miškų mokyklą. 1924–1968 m. (su pertauka 1941–1944 m.) dėstė Žemės ūkio akademijoje, 1924–1941 m. Geognozijos ir Agronominės chemijos, 1944–1968 m. Dirvožemio mokslo katedrų vedėjas; profesorius (1931). Tyrė Lietuvos dirvožemius, dirvodarines uolienas, sukūrė lietuvišką dirvotyros terminiją. 1930 m. paskelbė Lietuvos dirvožemių klasifikaciją, 1936 m. parengė Pietų Lietuvos dirvožemių žemėlapį. Parašė keliolika chemijos, dirvotyros ir geologijos vadovėlių ir mokslinių veikalų bei dvi pažintines knygas.

Prof. V. Ruokis nuo 1957 m. iki mirties gyveno Kaišiadoryse. Kaip teigia monografijos „Profesorius Viktoras Ruokis“ autoriai V. Danilevičius ir A. Motuza vien mokslinės prof. V. Ruokio veiklos užtektų kelių žmonių gyvenimams. Deja, jo kūrybinis rašytinis palikimas būtų nepilnas, jeigu nepaminėtume išlikusių grožinės literatūros rankraščių – grožinės literatūros bandymų, kurie, be vienuolikos dienoraščio sąsiuvinių, sudarytų per 1100 rankraščio puslapių.

Tačiau plačiausiai prof. V. Ruokio meniniai gabumai atsiskleidė muzikoje. Jis mokėjo ir norėjo smuikuoti, dainuoti. Štai prof. K. Kaveckas apie V. Ruokį, kaip muzikos meno entuziastą Dotnuvoje, rašė: „Chorui dainuojant, jis palydėdavo smuiku. Man pačiam ne kartą teko fortepijonu, kai kada ir vargonais pritarti jo nuoširdžiam smuikavimui. Didelės technikos jis neturėjo, bet visada švariai intonuodavo ir gražiai frazuodavo. Jo smuikas kaip žmogaus balsas dainuote dainuodavo.“

Kaišiadorių muziejuje saugomas prof. V. Ruokio memorialinių daiktų rinkinys. Rinkinyje – virš 400 eksponatų. Be įvairių knygų, dokumentų, fotografijų, optinių prietaisų jame saugomi natų sąsiuviniai, smuikų dėklai, smuikai. Tiesa, saugomų muzikos instrumentų būklė buvo ypač prasta ir jau kurį laiką buvo planuojama ir ieškoma galimybių juos restauruoti.

Šiemet muziejus įgyvendino projektą „Kaišiadorių muziejuje saugomų memorialinių muzikos instrumentų restauravimas“, kuriam dalinį finansavimą skyrė Lietuvos kultūros taryba. Projekto įgyvendinimo metu restauruoti prof. V. Ruokio memorialinio rinkinio eksponatai – du smuikai ir trys smuikų dėklai. Eksponatų restauravimo programą sudarė Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus aukščiausiosios kvalifikacinės kategorijos meninių baldų restauratorius Paulius Steponavičius.

Tuo pačiu kviečiame aplankyti muziejaus tinklapio virtualių parodų skiltyje pristatomą parodą „Profesoriaus Viktoro Ruokio memorialinis rinkinys“. Išsamiau su prof. V. Ruokio biografija galite susipažinti internetinėje regioninėje Kaišiadorių enciklopedijoje. Taip pat Kaišiadorių muziejaus internetinėje svetainėje skelbtame straipsnyje „Profesoriui Viktorui Ruokiui – 130!“.

Kaišiadorių muziejaus vyr. fondų saugotoja Nijolė Adukonienė