Kaišiadorių rajono gyventojai priešinasi naujo oro uosto statybai ir ruošiasi teismų maratonui – prašo prisidėti prie palaikymo

Kaišiadorių rajono valdžios planai žūtbūt „prastumti“ Kaišiadorių rajono bendrąjį planą taip, kad jame būtų rezervuoti tūkstančiai hektarų naujam oro uostui ar kitiems valstybės užmojams piktina rajono ir aplinkinių gyvenviečių gyventojus bei tose žemėse ūkininkaujančius asmenis. Šie sako prarasią milijonines investicijas, o kompensacijos už žemę bus neatitinkančios realios žemės vertės. Nors kol Kaišiadorių rajono savivaldybės atstovai ramina, kad kol kas tūkstančiuose valstybės planams rezervuotų hektarų tik menki apribojimai, nes nežinia, ar oro uostas čia iš viso bus, susisiekimo ministras prasitaria – zona bus reikalinga jei ne oro uostui, tai kitiems planams.

Anksčiau Kaišiadorių rajono valdžia valstybės užmojams realizuoti buvo atriekusi milžinišką plotą – net 12 tūkstančių hektarų. Tačiau vietiniams gyventojams pradėjus priešintis, valdininkai nusprendė sumažinti šį plotą iki maždaug dviejų tūkstančių hektarų. Oro uosto, arba, kaip minėjo susisiekimo ministras, jei ne oro uostui, tai kitiems planams, numatyta teritorija randasi visai šalia Žaslių miestelio.

Kaišiadoriečiams.lt praėjusį mėnesį sulaukė mūsų skaitytojos laiško, kuriame ji taip pat piktinasi tokiais rajono valdžios planais. Tie, kurie neskaitė šio straipsnio, jį galite rasti paspaudę šią nuorodą – „Pažadėtoji žemė oro uostui“.

„Žmogus, nepritariantis valdžios planams, viešai paverčiamas kvaileliu, neišsilavinusiu kaimiečiu. Mindaugas Nasevičius, įsijautęs į doro ir teisingo valdininko rolę, klausia minios: „Ar ketinate visą gyvenimą su šakėmis ir vežimais važinėti?“ Sukurta retorika valdžioje pasirenkama neatsitiktinai – tai gudri psichologinė manipuliacija, kai oponentas remiamas prie sienos dėl tradicinių vertybių, o modernumas iškeliamas virš kitų prioritetų kaip vienintelis ir geriausias.“ – mums adresuotame laiške rašė psichologijos studijas baigusi Vaida Venskutonytė.

„Per susirinkimą taip pat buvo atkreiptas dėmesys ne tik dėl namų, bet ir dėl kapinių, žvelgiant į bendrojo plano žemėlapį matyti, kad į teritoriją patenka dvejos kapinės: Cineikių  ir Čiviškių kaimo. Sunerimę mirusiųjų artimieji klausė, kaip bus sprendžiama ši problema. Visgi kapinės yra šventa amžinojo poilsio vieta, kuri buvo ir turėtų būti tinkamai gerbiama. Manoma, kad nugriovus kapines, žmones lydi įvairios nelaimės, avarijos. O mes statysime oro uostą ant žmonių kaulų? Kaip bus elgiamasi su mirusiųjų palaikais? Savivaldybės administracijos direktorius Mindaugas Nasevičius išgirdęs tokį klausimą per susirinkimą atkirto: „Sovietmečiu griovė bažnyčias, perkeldavo kapines. Tai kokia dabar problema?“ Užuodus milijoninius projektus valdžios vyrams apsvaigo galva, susipynė liežuvis ir užsimiršo kadaise deklaruotos krikščioniškosios vertybės. Nepriklausoma Lietuvos demokratinė Respublika vis dar sulyginama su žiauria Stalino laikų valstybe, kai krauju buvo atimamos privačios žemės, o gyventojus išgabendavo į Sibirą. Tokioje valstybėje buvo normalu nugriauti bažnyčias, grasinti tikintiesiems, o kaulus užlyginti, paslėpti po žemėmis ir kurti naujus statinius. Sovietų Sąjungos lyderiai irgi kalbėjo apie progresą, varžėsi su Vakarais ir luošino paprastus žmones, kurie priešinosi. Ar tik Kaišiadorių krašto konservatoriai nepaveldėjo senosios ideologijos?“ – savo pamąstymais ir pastebėjimais viešai dalinosi skaitytoja.

Vaida Venskutonytė

Šiandien Kaišiadoriečiams.lt sulaukė dar vieno vietos gyventojų ir ūkininkų pagalbos prašymo. Į mus kreipėsi Marius Čiurinskas, kuris neseniai sugrįžo iš užsienio, įsteigė statybų įmonę UAB „Maroko statyba“ gimtajame krašte. Deja,  sužinojęs tokias naujienas sunerimo, kad bet kurią dieną šeimos norai gali sužlugti.

Marius ir kiti žemių savininkai, ūkininkai bei aplinkinių gyvenviečių gyventojai ruošiasi gintis nuo tokių Kaišiadorių rajono savivaldybės planų ir ruošiasi teismų maratonui vardan visų mūsų gerovės.

„Šiandien atidariau papildomą banko sąskaita. Atsiliepė keli mažesni žemių savininkai, draugai, kurie irgi nori kažkiek prisidėti prie išlaidų advokatams. Jeigu jūs žinot kaimynų ar mažesnių plotų žemių savininkų, kurie norėtų ir galėtų bent kažkiek prisidėti prie mūsų visų žemių išsaugojimo, prašome, pasidalinkite šia informacija. Visos gautos lėšos bus naudojamos tik dengti arba dalinai dengti advokatų išstatytas sąskaitas. Suprantama, kad dabartinė situacija Lietuvoje nėra pavydėtinai gera, tačiau aukojimo limitų nėra – prašoma prisidėti kas kiek gali. Pagalbos prašo ne vien tik ūkininkai, kurių dirbamos žemės bus nusavintos. Yra ir nuolatiniai gyventojai, kurie neturi pakankamai pajamų, yra ir žmonės, kurių artimieji palaidoti tenai, yra ir aplinkinių miestelių gyventojai, kurie kęs triukšmą ir taršą. Mes nekovojame tik už save – kovojame tuo pačiu už visus“ – gautame laiške rašė kovai prieš naujojo oro uosto statybą ir žemių nusavinimą kovoti pasiruošęs vienas iš iniciatorių.

Dar didesnį pyktį kelia tai, jog Kaišiadorių rajono savivaldybės valdžia, panašu, labiau rūpinasi ne mūsų rajono, bet aplinkinių rajonų gyventojų sveikata. Mariaus Čiurinsko mums atsiųstame laiške taip pat pateikiamas ir Kaišiadorių rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus Mindaugo Nasevičiaus atsakymas:

„Bendrojo plano koncepcijoje akcentuojama tarptautinio lygmens oro transporto infrastruktūros svarba, investuojant į esamų tarptautines paslaugas teikiančių oro uostų (Vilniaus ir Kauno) plėtrą ar/ir įrengiant naują oro uostą, atokiau nuo esamų urbanistinių centrų (tarp Vilniaus ir Kauno miestų). Naujas oro uostas ne tik perimtų dalį oro transporto paslaugų, bet ir sudarytų galimybes šaliai teikti naujas tarptautinio susisiekimo oro transportu paslaugas, kartu spręsdamas triukšmo ir taršos problematiką Vilniaus ir Kauno miestuose, jų gretimybėje.“ – gautu savivaldybės atsakymu su mumis pasidalino Marius Čiurinskas.

Prisidėti prie visų mūsų žemių ir sveikatos išsaugojimo galima pervedant paramą į Mariaus Čiurinsko atidarytą sąskaitą:

Gavėjas: Marius Čiurinskas
Sąskaitos numeris: LT187044090100159887
Paskirtyje įrašyti: „Parama prieš Žaslių oro uostą“

Naujienos iš interneto