Kaišiadorių rajono savivaldybė pateikė rekomendacijas, kaip organizuoti ugdymo procesą birželio mėnesį

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-694 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo 2019–2020 mokslo metų birželio mėnesį“, Kaišiadorių rajono savivaldybė teikia rekomendacijas, kaip organizuoti ugdymo procesą birželio mėnesį Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose:

  1. Atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimus dėl karantino režimo.
  2. Nuo 2020 m. gegužės 18 d. atnaujinamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Švietimo įstaigų direktoriams užtikrinti Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytas būtinas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo sąlygas.
  3. Kaip organizuoti ugdymą nuo 2020 m. birželio 1 d. sprendžia mokyklos. Ugdymo proceso pabaigą nustato mokyklos vadovas, įvertinęs, kiek buvo intensyvintas ugdymo procesas konkrečioje mokykloje. Sprendimas priimamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 9 punktu, kuriame numatyta, kad vasaros atostogų pradžią nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi. Savivaldybė rekomenduoja 2019–2020 mokslo metų ugdymo procesą pabaigti nuotoliniu būdu.
  4. IV klasės mokiniams, pasibaigus ugdymo procesui, skirti pasiruošimo brandos egzaminams laiką (organizuoti individualias ir/ar grupines konsultacijas).
  5. Neformaliojo vaikų švietimo veiklas, įskaitant ir vasaros metu vykdomas stovyklų programas, vykdyti užtikrinant maksimalų vaikų saugumą, laikantis visų rekomendacijų ir reikalavimų, susijusių su karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimu.
  6. Mokykloms rekomenduojama peržiūrėti/pasirengti mokyklos krizių valdymo planą, jei pasikartotų koronoviruso pandemija šalyje, taip pat pritaikyti mokyklos krizių valdymo planą, jei mokykloje iškiltų krizė dėl koronoviruso plitimo tarp mokinių/darbuotojų.

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius