Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas paramos teikimo žemdirbiams tvarkos aprašas

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas Paramos teikimo žemdirbiams, nepriklausomai nuo ūkininkavimo lygio, tvarkos aprašas. Paramos teikimo žemdirbiams, nepriklausomai nuo ūkininkavimo lygio, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato piniginės kompensacijos mokėjimo tvarką žemdirbiams už jų patirtas tręšimo planų sudarymo, augalų apsaugos priemonių naudojimo žurnalų pildymo, dirvožemio agrocheminių tyrimų, pašarų kokybės tyrimų, gyvulių produktyvumo kontrolės, gyvulininkystės laboratorinių tyrimų, selekcinio užmokesčio dalinio kompensavimo, finansinės paramos iš ES fondų gavimo, technologinių naujovių, atsinaujinančios energijos naudojimo žemės ūkio veiklos subjektuose projektų įgyvendinimo, darbų ir priešgaisrinės saugos dokumentų rengimo  ir kt. išlaidas.

Prašymai teikiami iki einamųjų metų gruodžio 1 d. Žemdirbiai gali kreiptis nustatytos paramos per einamuosius metus patirtoms išlaidoms kompensuoti. Išmokama piniginė parama vienam žemdirbiui negali viršyti 1000 eurų per metus. Lėšos pervedamos į žemdirbio sąskaitą.

Paramos teikimo žemdirbiams, nepriklausomai nuo ūkininkavimo lygio, tvarkos aprašas