Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas pradėjo eiti Mindaugas Nasevičius

Nuo birželio 4 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas pradėjo eiti Mindaugas Nasevičius. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ buvo priimtas 2019 m. gegužės 30 d. Nr. V17-109.

Slaptame balsavime už pateiktą Mindaugo Nasevičiaus kandidatūrą iš 23 balsavusių politikų 14 balsavo už, 8 buvo prieš ir 1 susilaikė.

Prieš tai Mindaugas Nasevičius ėjo Žaslių seniūno pareigas, o išrinkus naują tarybą buvo paskirtas laikinai eiti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.