Kaišiadorių rajono savivaldybės garbės piliečio vardas suteiktas gydytojai Marytei Bagdonienei ir krepšininkui Ramūnui Šiškauskui

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2022 m. birželio 30 d. posėdyje priėmė sprendimus „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo Ramūnui Šiškauskui“ ir „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo Marytei Bagdonienei“. Priėmus šiuos sprendimus, naujųjų garbės piliečių atvaizdai bus iškabinti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos didžiojoje salėje esančioje Garbės piliečių galerijoje. Planuojama, jog Kaišiadorių rajono garbės piliečio ženklas ir liudijimas Marytės Bagdonienės artimiesiems bus iškilmingai įteikti liepos 6-ąją minint Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną.

Anksčiau garbės piliečio vardas buvo suteiktas Prezidentui Algirdui Brazauskui, kardinolui Vincentui  Sladkevičiui, vyskupui Juozui Matulaičiui, buvusiam LR Seimo nariui Broniui Bradauskui, žurnalistui Jonui Laurinavičiui, buvusiam Vokietijos miesto Osnabriuko Maltos ordino pagalbos tarnybos užsienio reikalų referentui Josef Bredol, Didžiosios Kovos apygardos vadui Jonui Misiūnui (slapyvardžiu Žalias Velnias),  arkivyskupui  Teofiliui Matulioniui, poetui Jonui Aisčiui, partizanui, Didžiosios Kovos apygardos štabo viršininkui Benediktui Trakimui, architektui Stasiui Petrauskui.