Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojams – kokybiškesni dantų protezai

Apibendrinant 2022 metų nuveiktus darbus ir pasiektus rezultatus, norisi paminėti vieną ne tik gražią, bet ir gyventojų gyvenimo kokybę įtakojančią Kaišiadorių r. savivaldybės iniciatyvą.

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2022 m. buvo patvirtintas naujas Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašas, kuris nustatė asmenų teisę į dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Sveikatos apsaugos ministras savo  įsakymu  yra  nustatęs asmenų grupes, kurioms valstybė garantuoja kompensaciją už suteiktas dantų protezavimo paslaugas, ir patvirtinęs minimalų kompensavimo balą. Šis ministerijos patvirtintas grupių sąrašas yra platus ir dėl ribotų finansinių galimybių Kaišiadorių rajono savivaldybė negali kompensuoti  dantų protezavimo paslaugų visoms į sąrašą įtrauktoms grupėms,  todėl buvo nuspręsta kompensuoti dantų protezavimo paslaugų išlaidas jautriausioms asmenų grupėms. Teisę į dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų, turi privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti, gyvenamąją vietą Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje deklaravę asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, ir asmenys, kurie yra pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais. Šioms grupėms valstybės finansuojama paslaugų balo vertė yra 504,81, o Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta dantų protezavimo paslaugų bazinio dydžio 1 balo vertė yra lygi 1,230 euro. Asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, ir asmenims, kurie yra pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais, už dantų protezavimo paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo yra kompensuojama tik 620,9 Eur suma.

Kaišiadorių rajono savivaldybė yra viena iš nedaugelio Lietuvos savivaldybių, skyrusi papildomą finansavimą dantų protezavimo paslaugoms kompensuoti. Siekdama užtikrinti dantų protezų gaminimo kokybę, naudojamų medžiagų ekologiškumą ir tvarumą, dantų protezų gaminimo technologijų inovatyvumą ir pažangą, pagamintų dantų protezų tarnavimo be gedimų ir remonto trukmę, Kaišiadorių rajono savivaldybė įsipareigojo prisidėti tokia pačia, tačiau ne didesne kaip Privalomojo sveikatos draudimo fondo (620,9 Eur) suma. Jei faktinės dantų protezavimo išlaidos buvo didesnės, nei nustatyta kompensuojamoji suma, likusią dalį asmuo turėjo sumokėti pats.

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba jau keletą metų numatė tikslines lėšas pensinio amžiaus ir nedarbingų arba iš dalies darbingų gyventojų dantų protezavimo paslaugų išlaidoms finansuoti, tačiau 2022 metais iš biudžeto buvo skirta net 50 tūkst. Eur, todėl per metus kokybiškesnes dantų protezavimo paslaugas bei kompensaciją už jas gavo net 81 rajono savivaldybės gyventojas.

Kokybiškesni dantų protezai retino ne tik asmenų apsilankymų pas gydytojus odontologus dėl prastos kokybės dantų protezų keliamų problemų ar jų gedimų ir (ar) sulūžimo atvejų skaičių, bet ir pagerino gyventojų gyvenimo kokybę.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.