Kaišiadorių rajono savivaldybės institucijos, įstaigos ir organizacijos gyventojus aptarnaus nuotoliniu būdu

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 1 ir 2 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. V-351 „Dėl koronaviruso (COVIT-19) valdymo priemonių“, Kaišiadorių rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojas, atliekantis Administracijos direktoriaus pareigas Voldemaras Maziliauskas, Kaišiadorių rajono savivaldybės institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms pavedė maksimaliai teikti gyventojams aptarnavimo paslaugas nuotoliniu būdu, vengiant tiesioginio kontakto.