Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos vasario mėnesio sprendimai

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2023 m. vasario 23 d. vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje priėmė kraštui reikšmingus sprendimus. Šįkart Savivaldybės taryba nusprendė siekti papildomo finansavimo Žiežmarių sinagogai, paskyrė Kaišiadorių garbės piliečiu pirmąjį krašto vyskupą Juozapą Kuktą,  nusprendė pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Vytauto Didžiojo universitetu, pavedė Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centrui (toliau – PSPC) prireikus  teikti sveikatos priežiūros paslaugas sulaikymo vietose esantiems asmenims bei priėmė kitus sprendimus. Kviečiame gyventojus susipažinti su svarbiausiais vasario mėnesio sprendimais.

Sieks papildomo finansavimo Žiežmarių sinagogai

Kaišiadorių rajono Žiežmarių mieste esančios sinagogos restauravimo ir grąžinimo darbai vyksta ne vienerius metus. Per šį laiką pavyko pasiekti, kad griūvanti sinagoga iš esmės atgimtų naujam gyvenimui ir taptų turistų traukos centru. Vis dėlto šiandien dar toli gražu ne visas sinagogos potencialas yra atskleistas, o norint tą padaryti, tikslinga įrengti ekspozicijas, sutvarkyti sinagogos antrąjį aukštą. Siekdama šio tikslo, Kaišiadorių rajono savivaldybė pateiks projektą Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros organizuojamai konkursinei paramos priemonei „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas“. Sėkmės atveju Kaišiadorių rajono savivaldybė pretenduotų į 276 tūkst. Eur sumą ir prie projekto įgyvendinimo prisidėtų ne daugiau kaip 100 000 eurų. Ši suma pasirinkta, siekiant padidinti šansus gauti finansavimą projekto įgyvendinimui.

Garbės piliečio vardas suteiktas vyskupui Juozapui Kuktai

Minėdama 150-ąsias pirmojo Kaišiadorių vyskupo Juozapo Kuktos gimimo metines, Kaišiadorių rajono savivaldybė nusprendė iškiliam krašto šviesuoliui suteikti garbės piliečio titulą. Juozapas Kukta buvo ne tik pirmasis Kaišiadorių krašto vyskupas, šias pareigas ėjęs nuo 1926 m. iki pat mirties (1942 birželio 16 d.), bet ir lietuvių tautinio atgimimo, Didžiojo Vilniaus Seimo dalyvis. Juozapo Kuktos pastangomis iškilo Kaišiadorių katedra, buvo sukurtas miesto parkas, 1931 m. įvyko eucharistinis kongresas, skirtas stiprinti tikinčiųjų ryšį su Viešpačiu. Taip pat pirmojo Kaišiadorių vyskupo dėka 1933 m. Kaišiadoryse iškilo kurija, kuri ir šiandien išlieka vienu iš įspūdingiausių miesto pastatų. Siūlymą paskelbti Juozapą Kuktą Kaišiadorių garbės piliečiu pateikė Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Tarybos sprendimo projektą parengė meras Vytenis Tomkus, o Tarybai svarstyti pateikė Savivaldybės administracija. Kaišiadorių garbės piliečio vardo įteikimo po mirties Juozapui Kuktai ceremonija planuojama kovo 11 d.

Panaikintas Tarybos ir mero sekretoriatas

Atsižvelgdama į tai, kad naujasis Vietos savivaldos įstatymas nenumato Tarybos ir mero sekretoriato išlikimo, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą panaikinti Tarybos ir mero sekretoriatą. Šis sprendimas įsigalios naujai Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai susirinkus į pirmąjį posėdį. Iki tol Tarybos ir mero sekretoriatas tęs darbinę veiklą.

Pritarta bendradarbiavimui su VDU

Tam, kad Kaišiadorių rajono savivaldybėje būtų užtikrintos aukštos kokybės švietimo paslaugos, būtina pasirūpinti, kad netrūktų pedagogų. Visoje Lietuvoje vis labiau pastebima pedagogų trūkumo problema, kelia realią grėsmę ir mūsų savivaldybei, todėl buvo priimtas sprendimas bendradarbiauti su pedagogus rengiančiu Vytauto Didžiojo universitetu (VDU) ir meras įgaliotas pasirašyti bendradarbiavimo sutartį. Šis bendradarbiavimas apims mokymus, informacijos sklaidą, bendrų renginių organizavimą ir kitas iniciatyvas.

Rumšiškių PSPC gydys kalinius

Savivaldybės taryba nusprendė, kad tais atvejais, kai Lietuvos kalėjimų tarnyba laikinai negalės suteikti sveikatos priežiūros paslaugų kaliniams, pirminės sveikatos priežiūros paslaugas kaliniams teiks Rumšiškių PSPC. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į Bausmių vykdymo kodeksą, kuris numato, kad Lietuvos kalėjimų tarnybai neturint galimybės kaliniams teikti pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų už jų teikimą yra atsakinga savivaldybė, kurios teritorijoje yra įkalinimo įstaiga.

Kiti svarbūs darbai

Siekdama skaidrumo ir aiškios tvarkos, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba priėmė 2023 m. melioracijos darbų sąrašą. Su šiuo sąrašu susipažinti galite čia. Taip pat buvo nuspręsta prisijungti prie asociacijos Vidurio Lietuvos žuvininkystės vietos veiklos grupės ir šios organizacijos valdybos nariu deleguoti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėją Liną Lazauską. Savivaldybės narystė šioje vietos veiklos grupėje sudarys sąlygas aktyviau dalyvauti vietos veiklos grupės finansuojamuose projektuose, o verslui ir bendruomenėms – siekti finansinės paramos.

Parama serialo „Ne tau, Martyna“ kūrybai

Kaišiadorių rajono savivaldybė džiaugiasi, kad mūsų krašte bus filmuojamas naujas serialas „Ne tau, Martyna“, todėl posėdžio pabaigoje vyko diskusija, kokiomis priemonėmis savivaldybė galėtų prisidėti prie serialo filmavimo. Serialo kūrybinei grupei atstovavęs Gediminas Juodeika tvirtino, kad visos paramos formos yra laukiamos ir sveikintinos. Buvo diskutuojama apie dvi galimas paramos formas. Pirmoji, 45 000 eurų dydžio dotacija serialo kūrimui, kurios prašė kūrybinė grupė. Antroji, nefinansinė parama, pavyzdžiui, suteikiant patalpas, padedant komunikuoti su gyventojais, kai dėl filmavimo reikmių kai kurios gatvės bus uždarytos ir panašiai. Atsižvelgdama į tai, kad lėšų prašoma jau suformavus savivaldybės biudžetą, o neretu atveju dėl lėšų stygiaus finansavimo ilgai laukia kultūros srities darbuotojai, nuspręsta remti serialo filmavimą visomis nefinansinėmis priemonėmis.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.