Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pareigas pradėjo eiti Jūratė Mikulienė

Nuo rugsėjo 4 d., laimėjusi konkursą, Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pareigas pradėjo eiti Jūratė Mikulienė. 18 metų Jūratė Mikulienė dirbo Kaišiadorių meno mokykloje direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Šioje mokykloje Jūratė Mikulienė aktyviai telkė mokyklos bendruomenę rengiant ir įgyvendinant ugdymo planus, programas, strateginius planus, dalyvaujant kitose organizacinėse įstaigos veiklose.

Su naujomis pareigomis Jūratę Mikulienę sveikino ir prasmingų darbų linkėjo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rimutė Arlauskienė, su džiaugsmu naują įstaigos vadovę priėmė bibliotekos kolektyvas.

Linkime naujajai Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei kuo didžiausios sėkmės!