Kaišiadorių rajonų savivaldybė pasirengusi priimti pabėgėlius iš Ukrainos

Prasidėjus Rusijos agresijai prieš Ukrainą, visos Lietuvos žmonės pasmerkė karą ir ėmėsi tiekti pagalbą ukrainiečiams. Per kelias dienas surinktos ženklios finansinės paramos aukos, daugybė žmonių pasiūlė savo gyvenamąsias patalpas pabėgėlių priėmimui, tiekti pagalba yra pasirengusi ir Kaišiadorių rajono savivaldybė. Savivaldybės pastangomis buvusiose rajono mokyklose sudarytos sąlygos apgyvendinti pabėgėlius iš Ukrainos.

„Kaišiadorių rajono savivaldybė yra pasirengusi priimti nuo karo bėgančius taikius Ukrainos žmones. Absoliučią šių žmonių daugumą sudaro moterys ir vaikai, nes narsūs Ukrainos vyrai šiuo metu šalies miestuose ir kaimuose gina savo tėvynę ir visą laisvąjį pasaulį nuo agresoriaus“,- teigia Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus.

Pabėgėliai bus apgyvendinami buvusiose mokyklose

Atsižvelgiant į savivaldybės turimą infrastruktūrą, sanitarinius poreikius ir galimybes, nuspręsta nuo karo besitraukiančius taikius žmones apgyvendinti buvusiose Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklose.

Kaišiadorių rajono savivaldybėje pabėgėlių iš Ukrainos  priėmimui yra parengtos šios savivaldybės patalpos: 1) buvusioje Pravieniškių mokykloje paruoštos 37 vietos; 2) buvusioje Zūbiškių mokykloje  25 vietos; 3) buvusioje Paparčių mokykloje 60 vietų; 4) šv. Juozapo šeimos namuose  20 vietų. Viso Kaišiadorių rajono savivaldybės patalpose šiuo metu yra parengtos 142 vietos pabėgėlių priėmimui,

Turime rezervą

Minėtomis 142 vietomis Kaišiadorių rajono savivaldybės galimybės priimti pabėgėlius nėra apribotos. Tuo atveju, jeigu į mūsų kraštą patrauks didesni skaičiai pabėgėlių, egzistuoja galimybė apgyvendinti Ukrainos žmones buvusiame profesinės mokyklos bendrabutyje ir Roko sodyboje, kurioje tilptų 120 asmenų.

Bendruomenės neabejingos

Nuoširdžiai dėkojame Zūbiškių, Pravieniškių, Kalvių, Darsūniškio, Anglininkų, Kruonio bendruomenėms, kurios neliko abejingos broliškos tautos kančiai ir, esant būtinybei, yra pasirengusios priimti pabėgėlius bendruomenių namuose. Taip pat esame dėkingi visiems kaišiadoriečiams, kurie savo namus pasiūlė registruodamiesi savivaldybės svetainėje arba svetainėje www.stipruskartu.lt. Visus galinčius ir norinčius prisidėti kviečiame registruotis minėtoje svetainėje. Taip pat savo pagalbą galite pasiūlyti kreipdamiesi į Kaišiadorių rajono savivaldybė mobiliuoju telefonu 8 684 89 249 arba el. paštu: angele.mikalauskiene@kaisiadorys. Esame stiprūs kartu.