Kaišiadorių teismas atsisakė tvirtinti lygtinį paleidimą buvusiam policijos pareigūnui, praeityje nuteistam už itin žiaurų nužudymą, plėšimą, disponavimą giklais ir narkotikais

Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmai atsisakė tvirtinti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos nutarimą taikyti nuteistajam R. M. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos neatlikus 3 metų 4 mėnesių 13 dienų laisvės atėmimo bausmės.

„Nuteistasis R. M. yra pateikęs Komisijai prašymą lygtinai paleisti ir pataisos įstaigos, taip pat atlikęs minimalią įstatymo nustatytą paskirtos laisvės atėmimo bausmės dalį, kuomet jam gali būti taikomas lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos ir tai sudaro formalų pagrindą priimti sprendimą dėl jo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos, tačiau lygtinio paleidimo taikymui taip pat būtinos sąlygos – individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytų priemonių vykdymas ir manymas, jog nuteistasis laikysis įstatymų ir nenusikals, kurį sąlygoja žema nusikalstamo elgesio rizika ir (ar) pažanga ją mažinant. “ – rašoma teismo nutartyje.

Primintina, kad R. M. nuteistas Kauno apygardos teismo subendrinta 15 metų laisvės atėmimo bausme, už tai, kad jis, veikdamas organizuotoje grupėje, bendrais veiksmais, panaudodamas šaunamąjį ginklą ir specialiai žmogui sužaloti pritaikytą daiktą, panaudodamas fizinį smurtą, atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis, pagrobė svetimą turtą, pasikėsino plėšimo būdu pagrobti didelės vertės svetimą turtą, itin žiauriai dėl savanaudiškų paskatų nužudė kitą žmogų, be to, R. M. kitiems bendrininkams nežinant, pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, be to, R. M. neteisėtai disponavo nedideliu kiekiu narkotinių medžiagų, be to, R. M. neteisėtai disponavo šaudmenimis, tai yra, būdamas Kauno miesto vyriausiojo policijos komisariato policijos pareigūnu, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje per policijos pareigūnų šaudymo pratybas neteisėtai įgijo – negrąžino neiššaudytus tris pramoninės gamybos 9 mm kalibro „Makarov” tipo šovinius ir juos neteisėtai laikė bute, be to, R. M. neteisėtai disponavo šaudmenimis.

Teismas pažymėjo, jog nuteistasis R. M. laisvės atėmimo bausmę atlieka už penkių nusikalstamų veikų padarymą, kurių viena priskiriama labai sunkių nusikaltimų kategorijai, viena – sunkių, dvi – apysunkių ir viena veika priskiriama baudžiamiesiems nusižengimams. Pats sunkiausias nusikaltimas sukėlė negrįžtamas pasekmes, t. y. itin žiauriai dėl savanaudiškų paskatų buvo atimta žmogaus gyvybė, kas, teismo nuomone, neabejotinai atskleidžia netinkamą nuteistojo požiūrį į visuomenėje priimtas moralės bei elgesio normas, rodo, jog vertinamu atveju jis nusikalto ne atsitiktinai, o dėl susiformavusių neigiamų vertybių ir sudaro pagrindą griežčiau vertinti nuteistojo galimybes nenusikalsti ateityje ir jo pažangą pataisos proceso metu.

Teismas padarė išvadą, jog neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalis šiuo metu dar neleidžia daryti neabejotinos išvados, jog paleidus nuteistąjį lygtinai iš laisvės atėmimo vietos, būtų įgyvendinta bausmės paskirtis, realizuoti bausmės individualizavimo ir teisingumo principai.

Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui.

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto