Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija pradeda bendradarbiauti su VDU

Rugpjūčio 31 d. Vytauto Didžiojo universiteto rektorius prof. Juozas Augutis pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija, atstovaujama direktoriaus Rojaus Šadursko.

Sutartis pasirašyta siekiant skatinti tarpusavio bendradarbiavimą rengiant ir tobulinant studijų programas, paskaitas, organizuojant studentų praktikas, rengiant ir atliekant bendrus projektus. Tarp universiteto įsipareigojimų – ir dalyvavimas rengiant STEAM (galimybė vykti į universiteto laboratorijas, specialusis ugdymas, mokytojų kvalifikacijos kėlimas, studentų praktikos, tyriminės veiklos) ir integruotų veiklų planą, metodines priemones skirtas gamtamoksliam ugdymui.

Vizito metu rektorius Juozas – taip pagal artes liberales idėją jį vadina studentai – ne tik aptarė aktualiausias švietimo problemas, bet ir įdomiai pasakojo pastato, kuriame įsikūręs retoratas, istoriją, aprodė naujai įkurtą VDU muziejų. Dr. Vaida Jurgilė, VDU Švietimo akademijos lektorė, mokslo darbuotoja,  mokslinio žurnalo „Pedagogika“  vyriausioji redaktorė, maloniai pristatė atnaujintas Švietimo akademijos patalpas, pasidalino mokytojų rengimo tendencijomis.

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos atstovams be visų formalių ir neformalių susitarimų labiausiai įstrigo nuoširdus Universiteto darbuotojų bendravimas, dėmesys mokykloms ir tikras siekis ugdyti išsilavinusį, patriotišką Lietuvos jaunimą.