Kaišiadoryse baigiamas šildymo sezonas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 61 ir 63 punktais, Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje nuo 2024 m. balandžio 29 d. nustatoma 2023-2024 m. šildymo sezono pabaiga.