Kaišiadoryse lankėsi Prezidentas ir pirmoji ponia

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį, tęsdamas tradicines darbo dienas regionuose, su komanda dirbo Kaišiadorių rajone. Šalies vadovas susitiko su Kaišiadorių rajono savivaldybės meru Šarūnu Čėsna, dalyvavo pilietiškumo pamokoje su jaunaisiais šauliais ir skautais, susitiko su Kaišiadorių rajono bendruomene.

Pradėdami vizitą Kaišiadoryse šalies vadovas ir pirmoji ponia Diana Nausėdienė pagerbė Kaišiadorių krašto laisvės kovotojų atminimą padėdami gėlių prie Kaišiadorių kapinių Partizanų koplyčios, skirtos Didžiosios Kovos apygardos partizanams.

Susitikime su Kaišiadorių rajono savivaldybės meru Prezidentas aptarė regionų kelių asfaltavimą, bendrovės „Via Lietuva“ kiekvienais metais keičiamos prioritetinių kelių eilės problemą, Prezidento iniciatyvą decentralizuoti kelių tvarkymą, sveikatos priežiūros įstaigų reformą, ugdymo prieinamumą ir švietimo kokybę, specialiojo ugdymo padėtį rajone, vaikų dalyvavimą neformaliojo ugdymo veikloje, sveikatos įstaigų pertvarką siekiant išsaugoti kuo daugiau paslaugų arčiau jų gavėjų gyvenamosios vietos. Šalies vadovas su rajono meru ir jo politine komanda aptarė vietos valdžios bendradarbiavimą su Nacionaline žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos sprendžiant valstybinės žemės reformos klausimus, iššūkius, su kuriais susiduria savivaldybė įgyvendindama Regionų plėtros programą.

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje Prezidentas dalyvavo pilietiškumo pamokoje su Kaišiadorių rajono jaunaisiais šauliais ir skautais. Šalies vadovas apžvelgė geopolitinę padėtį, vis svarbesnį Lietuvos vaidmenį pasaulyje. „Dėl aktyvios diplomatinės veiklos Lietuvos saugumo iššūkius gerai supranta visas laisvasis pasaulis. Kaimynų, deja, negalime pasirinkti, bet galime susirasti daugiau draugų, kurie jau dabar ateina į pagalbą Lietuvai, atgrasydami potencialius agresorius“, – sakė Prezidentas.

Paklaustas apie jaunimo dalyvavimą politinėje ir visuomeninėje veikloje šalies vadovas pažymėjo, kad Tėvynės meilės, pilietiškumo neįdiegsi per prievartą ar skambiomis kalbomis iš tribūnų. Jaunam žmogui labai svarbūs šeimos, autoritetų, taip pat istorinių asmenybių pavyzdžiai.

„Lietuvos partizanų, laisvės kovotojų pavyzdžiai įkvepia visas kartas. Mokymasis iš jų – geriausias būdas suprasti, kas gyvenime iš tikrųjų svarbu. Pilietinė, visuomeninė veikla visada bus aktyvaus, mylinčio savo Tėvynę, nelinkusio plaukti pasroviui jauno žmogaus pasirinkimas. Pilietinė pozicija – visų pirma drąsa spręsti patiems ir prisiimti atsakomybę už savo sprendimus. Jūsų uniformos liudija, kad jūs jau turite savo pilietinę poziciją. Valstybei svarbi jūsų veikla ir tobulėjimas, nes  jūs atnešate naujų idėjų, naujų polinkių ir naują sąmoningumą. Jūs esate tie, kurie sustiprinsite valstybės saugumą ir kada nors perimsite atsakomybę ir už valstybės valdymą“, – sakė šalies vadovas.

Pamokoje taip pat buvo aptarti pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursai, pasirengimas visuotinei gynybai, skautų ir šaulių organizacijų bendravimas ir bendradarbiavimas ugdant stiprią, atsakingą, patriotišką ir mylinčią savo Tėvynę asmenybę.

Pirmoji ponia tęsia tradiciją susitikti su Lietuvos  trečiojo amžiaus universitetų (TAU) bendruomenėmis. Diana Nausėdienė ketvirtadienį Kaišiadoryse pasveikino Kaišiadorių TAU bendruomenę.

Kaišiadorių TAU bendruomenę sudaro keturi skyriai: Kaišiadorių, Žiežmarių, Rumiškių ir Žaslių. Pasak pirmosios ponios, tai, kad Kaišiadorių TAU turi kelis skyrius, sudaro daugiau galimybių dalyvauti žmonėms, gyvenantiems atokesnėse vietovėse.

„Džiaugiuosi, kad visi rajono senjorai turi sąlygas studijuoti trečiojo amžiaus universitete, galimybę bičiuliautis, atrasti mėgstamas veiklas, užslėptus talentus ir jausti gyvenimo pilnatvę“, – susitikime su trečiojo amžiaus studentais sakė D. Nausėdienė.

Pirmosios ponios teigimu, švietimas, kultūra ir aktyvus gyvenimo būdas yra geriausias kelias sveikai amžėti. Būtent trečiojo amžiaus universitetas, sakė D. Nausėdienė, suteikia galimybę vyresnio amžiaus žmonėms dar daug metų išlikti aktyvia visuomenės dalimi, o laisvą laiką skirti studijoms, tobulėjimui, savo jaunystės siekių bei svajonių įgyvendinimui.

Visgi, pabrėžė pirmoji ponia, trečiojo amžiaus universitetas yra ne tik saviraiškos ir laisvalaikio praleidimo forma, tai  ir būdas priminti visuomenei apie vyresnio amžiaus žmonių teises, lygių galimybių svarbą, būtent todėl  itin svarbu glaudžiai bendradarbiauti su rajono savivaldybe, o ši, savo ruožtu, turėtų TAU skirti vis daugiau dėmesio.

„Vyresnio amžiaus žmonių daugėja kasmet, todėl tokios organizacijos, kurios neleidžia jiems likti bendruomenės socialinio gyvenimo nuošalyje, yra labai reikalingos“ , – kalbėjo Diana Nausėdienė.

Pirmoji šalies ponia padėkojo susirinkusiems Kaišiadorių trečiojo amžiaus studentams už neišsenkančią energiją, entuziazmą ir gerą nuotaiką bei palinkėjo toliau įdomiai leisti mokslo metus ir dalintis kūrybingumu.

Pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė susitiko su Kaišiadorių krašto neįgaliųjų bendruomenėmis: Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjungos (KKNS) ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) Kaišiadorių skyriaus nariais.

„Žmonių su negalia organizacijos  atlieka be galo svarbų vaidmenį tiek neįgaliųjų, tiek visos visuomenės gyvenime. Tai tarsi laidininkas ir jungtis, padedanti suprasti ir išgirsti vieniems kitus“, – sakė D. Nausėdienė.

D. Nausėdienės teigimu, šioje srityje pastaraisiais metais matome, girdime ir juntame situacijos gerėjimo ženklus, ypač informacinės aplinkos prieinamumo srityje. Suprantama informacija, draugiška ir pritaikyta aplinka yra viena esminių sąlygų užtikrinti neįgaliųjų gerovę, įgalinti visus žmones kurti gerovę.

„Žmonių su negalia gerovė – vienas iš svarbiausių vidaus politikos klausimų Prezidento darbotvarkėje. Prezidentas su komanda nuolat daug dėmesio skiria aplinkos ir ypač informacinės aplinkos pritaikymui neįgaliesiems, pabrėždami, kad informacijos ir aplinkos prieinamumas yra žmogaus teisė“, – susitikimo metu sakė pirmoji ponia.

Pirmoji šalies ponia padėkojo savanoriams, kurie dirba ir skiria savo laiką neįgaliųjų organizacijose, o bendruomenėms dėkojo už šiltą bendravimą ir priėmimą.

Tęsdama darbo dieną Kaišiadoryse, pirmoji ponia Diana Nausėdienė apsilankė Kaišiadorių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre.

Kaišiadorių socialinių paslaugų centre veikia šie skyriai: pagalbos šeimai skyrius, bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų skyrius, ir apgyvendinimo ir intensyvios krizės įveikimo pagalbos skyrius.

Pirmoji ponia pabendravo su įstaigos darbuotojais, aplankė centre veikiantį neįgaliųjų dienos centrą, taip pat susitiko su vaikais vaikų dienos centre, kur drauge su mažaisiais kūrė rankdarbius.

„Vaikų dienos centrai regionuose vaidina ypač svarbų vaidmenį ir yra labai svarbus elementas užtikrinant vaikų gerovę, suteikiant jiems vienodas teises ir lygaus starto galimybes“, – kalbėjo D. Nausėdienė. Be to, pasak pirmosios ponios, neformalaus ugdymo paslaugos, galėjimas praleisti laisvalaikį vaikų dienos centruose, jaunimo erdvėse reikalingos užtikrinant tėvų užimtumo galimybes bei kaip svarbios prevencinės priemonės vaikų žalingiems įpročiams atsirasti.

Su socialinių paslaugų centro darbuotojais D. Nausėdienė kalbėjosi apie šeimų patiriamus sunkumus bei iššūkius, tėvų ir paauglių santykius, švietimą. Pirmoji ponia dėkojo darbuotojams už kuriamą erdvę, kurioje vaikai turi galimybę bendrauti ir mokytis vieni iš kitų, užsiimti užklasine veikla.

Lankydamasi neįgaliųjų dienos centre, Diana Nausėdienė pabrėžė, jog šio centro teikiamos paslaugos – vienas iš būdų suteikti negalią turintiems žmonėms daugiau įgūdžių tapti savarankiškesniais. „Svarbu ne tik įtraukti žmones, bet eiti su jais į platesnę bendruomenę, visuomeninius renginius. Turime matyti ir priimti vieni kitus ir kiekvieną visokį, tokį, koks yra, kokie esame kiekvienas mūsų – skirtingi su skirtingomis galiomis ir negaliomis“, – teigė pirmoji ponia, dėkodama centre dirbantiems socialiniams darbuotojams už jų nuoširdų darbą.

D. Nausėdienė akcentavo, jog socialinių paslaugų centrai savivaldybėse dažniausiai yra taškas, kur žmonės kreipiasi ir gali gauti didžiąją dalį nestacionarių paslaugų. „Džiaugiamės, kad Kaišiadorių savivaldybė – ne išimtis ir kaip daugelis kitų, kiekvienais metais didina biudžeto dalį, skirtą socialinėms paslaugoms finansuoti. Pasiekiama, prieinama pagalba tada, kai jos labiausiai reikia, ne tik padeda žmonėms jaustis saugiau kasdieniame gyvenime, bet didina pasitikėjimą savivalda ir valstybe apskritai“, – kalbėjo pirmoji ponia.

Darbo dienos Kaišiadorių rajone pabaigoje Prezidentas ir pirmoji ponia tradiciškai susitiko su vietos bendruomene.

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos informacija ir nuotraukos