KASP Kaišiadorių kuopos kariai savanoriai prisidėjo prie nužudyto partizano kryžiaus atstatymo ir treniravosi mūšio mieste elementus

Šių metų rugsėjo 24, 25 ir 26 dienomis Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės 208 pėstininkų kuopos (toliau –208 PK) kariams vyko lauko pratybos. Pratybos prasidėjo nuo pasirengimo joms. 24 dieną vyko parengiamosios instruktorių pratybos kuopos jaunesniesiems vadams, kurių metu skyrių vadai ir vyr. šauliai parengė užsiėmimų planus – konspektus, pristatė savo sumanymus, vyko į rekognoskuotę DLE Jonušo Radvilos mokomajame pulke ir Strošiūnų šile. Parengiamųjų instruktorių pratybų metu yra mokoma jaunesniuosius vadus pratybų vedimo metodikos, mokymo tikslų pasiekimo.

Penktadienio vakare 208 PK kariai nuvyko į Gegužinės bažnyčią, kur vyko paveldo dienų renginys, o vėliau į Šilonių kaimo kapines, kur buvo pašventintas atstatytas kryžius partizanui Leonui, prie kurio atstatymo finansiškai prisidėjo ir Kaišiadorių kuopos kariai.

25 dienos, šeštadienio, rytas kuopoje prasidėjo karių rikiuote, po kurios kariai savanoriai vyko į Ruklos karinį miestelį, kur DLE Jonušo Radvilos mokomojo pulko teritorijoje treniravosi mūšio apgyvendintoje teritorijoje elementus: įsiveržti į pastatą, judėti laiptinėje, judėti koridoriumi ir įsiveržti į kambarį. Išnaudodami DLE Jonušo Radvilos mokomojo pulko teritorijoje esančią infrastruktūrą paralelinėje veikloje kariai atliko granatos metimo testą. Vakarop kuopos kariai gavę koordinates, žemėlapius ir kompasus įveikė maždaug 10 kilometrų orientacinį žygį.

Sekmadienį, Strošiūnų šile, kariai skyriaus sudėtyje atidirbinėjo taktikos elementus: užimti patrulio bazę, planuoti ir atlikti reidą, įvykdyti pasalą. Po pratybų aptartos klaidos, pastebėjimai ir vykta į kuopą, kur kariai savanoriai valėsi ginklus ir pridavė materialines vertybes bei dalinosi gerais įspūdžiais po pratybų.

Vaikinus ir merginas, kurie norėtų tapti kariais savanoriais ir prisijungti prie KASP Kaišiadorių 208-ios pėstininkų kuopos, kviečiame susisiekti el. paštu 208@mil.lt arba tel. 8 615 87759.