Kokias specialybes baigęs jaunimas negauna darbo pasiūlymų?

Vidurvasarį kasmet darbo rinką išjudina diplomuotas jaunimas. Liepos mėnesį, Lietuvos darbo biržos duomenimis, daugiau kaip tris kartus šoktelėjo absolventų skaičius – jų įregistruota per 4 tūkst. Tai 1,1 tūkst. mažiau nei pernai. Daugiausia – per 38 proc. – profesinių mokyklų absolventų. Kas trečias įregistruotas diplomuotas specialistas įgijo aukštąjį universitetinį,  beveik  29 proc. – aukštąjį neuniversitetinį (koleginį) išsilavinimą. Darbo pasiūlymų laukia virėjai, automobilių mechanikai, apdailininko, technikos priežiūros darbuotojų profesijas įgiję, taip pat kinezeterapijos, medicinos, teisės, socialinio darbo, viešojo administravimo, finansų studijas baigę jaunuoliai.

Darbo birža liepos mėnesį užimtumą suteikė per 29,5 tūkst. darbo ieškančių žmonių. Tarpininkavo įsidarbinant – 15,1 tūkst. Savarankišką veiklą, įsigiję verslo liudijimus iki 6 mėn., pradėjo 7,8 tūkst., į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsta 6,6 tūkst. bedarbių. Daugiausia jų – per 2,9 tūkst. dirba viešuosius darbus, 1,6 tūkst. – nusiųsti į profesinį mokymą, 0,8 tūkst. – įdarbinta subsidijuojant.

Nuo metų pradžios visoje šalyje įdarbinta 105 tūkst. buvusių darbo biržos klientų, į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsta per 42 tūkst., veiklą pagal verslo liudijimus pradėjo beveik 46 tūkst. bedarbių.

Darbdaviai praėjusį mėnesį įregistravo 30,1 tūkst. laisvų darbo vietų. Apie 65 proc. –  paslaugų sektoriaus darbdaviai, iš kurių kas trečia darbo vieta prekyboje. Beveik 21 proc. darbo pasiūlymų pateikė pramonės įmonės, 11 proc. – statybos. Palyginti su birželiu, labiausiai augo kepėjų ir konditerių, dažytojų, virėjų, vandentiekininkų ir vamzdynų montuotojų paklausa.

Greičiausiai įsidarbinti galėjo sunkiasvorių sunkvežimių ir krovininių transporto priemonių vairuotojai, pardavėjai, lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai, virėjai, reklamos ir rinkodaros specialistai, dažytojai, kepėjai, variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai, siuvėjai ir administravimo sekretoriai.

Lietuvos darbo biržos duomenų registre rugpjūčio 1 d. buvo 155 tūkst. bedarbių – 8,6 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų.  Liepą šalies teritorinės darbo biržos bedarbio statusą suteikė 24,5 tūkst. darbo ieškančių žmonių. Tarp jų  įregistruota 10,6 tūkst. įvairias mokyklas baigusio jaunimo iki 30 metų.

Daugiausia bedarbių įregistruota Ignalinos – 15,4 proc., Lazdijų – 15 proc. ir Alytaus – 14,5 proc. rajonų savivaldybėse. Tarp didmiesčių daugiausia buvo Panevėžyje – 8,7 proc., mažiausiai – Šiauliuose – 5,8 proc.  Žemiausias nedarbas registruotas Neringoje – 4,4 proc., Kretingoje ir Trakuose – po 4,7 proc. bei Elektrėnuose –  4,9 proc.

Naudinga informacija: darbo skelbimai