Krachas Kaišiadorių rajono savivaldybėje tęsiasi. Gresia tiesioginio valdymo įvedimas

Panašu, kad Kaišiadorių rajono savivaldybę ištiko tikras politinis krachas, kuris netrukus gali baigtis tiesioginio valdymo įvedimu, kuomet savivaldybės taryba bei jos suformuotos vykdomosios institucijos netenka savo įgaliojimų.

Spalio 2 dieną TS-LKD ir LSDP frakcijų nariai Kaišiadorių rajono savivaldybės taryboje išplatino savo pareiškimą, kuriame siūlo savo kandidatus į Kaišiadorių rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigas.

„Atsižvelgdami į savivaldybėje susiklosčiusią politinę padėtį ir vykstančias derybas dėl savivaldybės mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo kandidatūrų pateikimo, taip pat į de facto naująją valdančiąją daugumą atstovaujančios tarybos narių derybinės grupės siūlymą teikti kandidatus į savivaldybės mero pavaduotojo pareigas ir į savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas, bei į derybinės grupės prašymą kandidatūras pateikti raštu, pažymėdami 2015-04-13 pasirašytos Koalicijos sutarties tarpusavio įsipareigojimus iki kadencijos pabaigos, žemiau pateikiame mūsų siūlomas kandidatūras, išdėstytas eilės tvarka nuo viršaus į apačią pagal prioritetus, viršuje suteikiant didžiausią prioritetą.

Siūlomi kandidatai į savivaldybės mero pavaduotojo pareigas:

  1. Algimantas Janavičius (mūsų nuomone tinkamiausias kandidatas, turi patirties ir gali užtikrinti sklandų darbų tęstinumą);
  2. Kęstutis Jakelis (pareigas gali eiti tik visuomeniniais pagrindais, ilgametis tarybos narys, buvęs meras);
  3. Marijonas Vaicekauskas (pareigas gali eiti visuomeniniais pagrindais, ilgametis tarybos narys);
  4. Eugenijus Cikanavičius (pareigas gali eiti visuomeniniais pagrindais, ilgametis tarybos narys);
  5. Albinas Anužis (pareigas gali eiti visuomeniniais pagrindais, ilgametis tarybos narys).

Kadangi įstatymas numato dviejų mėnesių terminą, per kurį turi būti paskirti savivaldybės mero pavaduotojas ir savivaldybės administracijos direktorius, todėl siūlome pirmiausiai spręsti šiuos klausimus vienu etapu, o savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo klausimą ir jo kandidatūros klausimą siūlome spręsti sekančiame etape, kai bus paskirti savivaldybės mero pavaduotojas ir savivaldybės administracijos direktorius, kuriam įstatymas ir numato teisę siūlyti direktoriaus pavaduotojo kandidatūrą.“ – savo pareiškime teigia TS-LKD ir LSDP frakcijų nariai.

Po šiuo pareiškimu pasirašė Marijonas Vaicekauskas, Daiva Nasevičienė, Saulius Pilkis, Algimantas Janavičius, Kęstutis Jakelis, Albinas Anužis, Eugenijus Cikanavičius, Vytautas Streikauskas, Laima Rudienė ir Vytenis Tomkus.

Į šį TS-LKD ir LSDP frakcijos narių Kaišiadorių rajono savivaldybės taryboje pareiškimą suskubo atsakyti ir kiti Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nariai.

„Mes, žemiau pasirašę Kaišiadorių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos nariai (toliau – Tarybos nariai), susipažinę su TS-LKD ir LSDP frakcijų narių Kaišiadorių rajono savivaldybės taryboje (toliau – Frakcijų nariai) 2018 m. spalio 2 d. pareiškimu, pasirašytu dešimties Tarybos narių, dėkojame, kad šių Frakcijų nariai, nors ir esantys Savivaldybės tarybos mažumoje, pasiūlė penkis savo partijų narius, kandidatais į Savivaldybės mero pavaduotojo pareigas.

Šį pareiškimą, Jūs mere, pasirašėte su dviejų partijų TS-LKD ir LSDP atstovais Savivaldybės taryboje, parodydamas, kad atstovaujate tik šias dvi partijas, nors Jums buvo sakyta, kad esate ne tik konservatorių ir socialdemokratų, bet visų rajono žmonių meras. Kadangi šis pareiškimas niekam neadresuotas, todėl suprantame, kad tai eilinė Jūsų viešųjų ryšių akcija.

Šiame pareiškime pažymėdami 2015 m. balandžio 13 d. pasirašytos Koalicijos sutarties tarpusavio įsipareigojimus iki Savivaldybės tarybos kadencijos pabaigos, nesusitaikote su realybe, kad likote mažumoje, nes minima Savivaldybės tarybos valdančioji koalicija yra subyrėjusi, susiformavo nauja Tarybos narių valdančioji dauguma, jungianti penkiolika Tarybos narių, kuri raštu yra pateikusi rekomendacijas dėl kandidatų į Savivaldybės mero pavaduotojo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.

Mums nepriimtina Jūsų siūloma Tarybos nario Algimanto Janavičiaus kandidatūra į Savivaldybės mero pavaduotojo pareigas, kurią nurodote, kaip tinkamiausią, nes jį 2018 m. rugpjūčio 31 d. atleidome iš šių pareigų dėl nepasitikėjimo.

Keista, kad minėtą 2018 m. spalio 2 d. pareiškimą pasirašę Tarybos nariai Algimantas Janavičius, Kęstutis Jakelis, Marijonas Vaicekauskas, Eugenijus Cikanavičius ir Albinas Anužis, kandidatuoti į Savivaldybės mero pavaduotojo pareigas nesikuklindami pasisiūlė patys save. Kai kurie iš jų, šias pareigas nori eiti visuomeniniais pagrindais, tarytum Savivaldybės mero pavaduotojo pareigos būtų nereikšmingos ir jas galima būtų atlikti po tiesioginio darbo ar išeiginėmis dienomis.

Mes Jums siūlome pirmiausiai spręsti Savivaldybės administracijos direktoriaus kandidatūros teikimo Savivaldybės tarybai klausimą, nes Savivaldybės administracija (vykdomoji institucija) neturi pastovaus ir tinkamo vadovo, o Savivaldybės mero pavaduotojo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo kandidatūrų ir jų skyrimo klausimą siūlome spręsti sekančiame etape, kai bus paskirtas Savivaldybės administracijos direktorius“ – Kaišiadorių rajono savivaldybės merui skirtame rašte rašo Tarybos nariai Arvydas Jurevičius, Romualdas Urmilevičius, Karolis Petkevičius, Kęstas Moroza, Šarūnas Čėsna, Marius Muižinikas, Kristina Baniūnienė, Kęstutis Vytautas Meilutis ir Rita Gliaudelienė.

Ir iš tikrųjų, žiūrint į visą šią politinę krizę Kaišiadorių rajono savivaldybėje, susidaro įspūdis, kad mūsų rajono valdžia nelabai suvokia ką daro ir kokias pasekmes sukelia jų veiksmai. Rugpjūčio 30 dieną, kuomet vyko neeilinis tarybos posėdis ir buvo sprendžiami klausimai dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Česlovo Nevieros, administracijos direktoriaus pavaduotojo Tomo Vaicekausko ir Kaišiadorių rajono savivaldybės mero pavaduotojo Algimanto Janavičiaus atleidimo iš užimamų pareigų, tie patys LS-LKD ir LSDP frakcijų nariai pasirašė pareiškimą, jog šiuose politiniuose žaidimuose jie nedalyvaus ir protestuodami paliko posėdžių salę. Deja, bet tokiu savo poelgiu jie nepaliko net menkiausios galimybės išsaugoti savo darbo vietas, dabar jau buvusiems, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, jo pavaduotojui ir Kaišiadorių rajono savivaldybės mero pavaduotojui. Susidarė įspūdis, jog savi paliko savus likimo valiai.

Tačiau dabar dar keisčiau atrodo tai, jog į Kaišiadorių rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigas tie patys asmenys, kurie protestavo prieš tokius politinius žaidimus, vėl siūlo Algimantą Janavičių, nors prieš tai net nesistengė jo apginti ir paliko posėdį. Tikriausia reikia būti dideliu naivuoliu tikintis, kad asmuo, kuris prieš kiek daugiau nei mėnesį laiko buvo atleistas iš užimamų pareigų dėl nepasitikėjimo, vėl būtų grąžintas į tas pačias pareigas.

Tuo pačiu asmenims, visą šį procesą stebintiems iš šalies, ko gero ne ką keisčiau atrodo, kuomet penki asmenys iš dešimties, kurie pasirašė TS-LKD ir LSDP frakcijų pareiškimą, siūlo į kandidatus patys save.

Gerb. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nariai – susiimkite! Iki kadencijos pabaigos liko visai nedaug! Parodykite rinkėjams, kad dar sugebate valdyti mūsų rajoną ir dirbti visų rinkėjų labui, o ne svaidytis žaibais ir rodyti savo kompetencijos stoką.