Kvietimai teikti pasiūlymus Pakertų, Palomenės, Paparčių, Kalvių ir Zubiškių kaimų teritorijų bendrųjų planų sprendiniams

Informuojame, kad yra rengiamos vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų – Pakertų, Palomenės, Paparčių, Kalvių ir Zubiškių kaimų teritorijų bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo programos (5 vnt.) bei vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų – Rumšiškių mstl., Žaslių mstl., Kruonio mstl. bendrųjų planų bei Pravieniškių I ir II kaimų teritorijų specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos (4 vnt.).

RENGIMO TERMINAI: nuo 2016 m. balandžio 26 d. iki 2016 m. spalio 26 d. (su galimybe terminą pratęsti 1 kartą ne ilgiau, kaip 50 dienų terminui).

STEBĖSENOS ORGANIZATORIUS: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys (www.kaisiadorys.lt). Informaciją teikia: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas (vyriausiasis architektas) Mindaugas Stepanas, tel. 8-346-20220, el. paštas mindaugas.stepanas@kaisiadorys.lt vyriausioji specialistė Sonata Jonikavičienė, tel 8-64-07969, el. paštas sonata.jonikaviciene@kaisiadorys.lt.

STEBĖSENOS ATASKAITOS RENGĖJAS: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Urbanistinės analizės mokslo laboratorija Pylimo g. 26/1, Vilnius. Kontaktinis asmuo: Inesa Alistratovaitė-Kurtinaitienė, tel. 8-699-94054, el. paštas inesa.alistratovaite@vgtu.lt.

PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA: pastabas bei pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų visuomenė gali raštu pateikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais). Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą; motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas; pasiūlymo teikimo data.

Naujienos iš interneto