Nacionalinė parama stiprina Kaišiadorių Antakalnio kaimo bendruomenės materialinę bazę

2020 metais Kaišiadorių Antakalnio bendruomenė įgyvendino projektą „Kaišiadorių Antakalnio bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“ , kuriuo siekta pakeisti neefektyvią ir brangią elektrinę šildymo sistemą pažangiais šilumos siurbliais („oras-oras“ kondicionavimo ir šildymo sistema) bei įrengti apsaugos vaizdo kameras. Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir Kaišiadorių rajono savivaldybė.

Projekto įgyvendinimo metu įsigyta įranga ir darbais buvo pagerinta Kaišiadorių Antakalnio bendruomenės materialinė bazė, pagerinant bendruomenės namų šildymo bei apsaugos sistemas. Pagerinus bendruomenės namų šildymo sistemą, bendruomenės nariai ir kaimo gyventojai galės bendruomenės namų patalpomis naudotis ir žiemos metu. Įrengus vaizdo stebėjimo kameras, bus galima apsaugoti  anksčiau ir šiuo projektu įgytą bendruomenės turtą.

Pasak bendruomenės tarybos pirmininko Vytenio Babecko, šis projektas nebūtų įgyvendintas be tarybos narių prisidėjimo, savalaikės informacijos, idėjų bei, žinoma, tokios paramos krypties buvimo.

,,Iš esmės yra du esminiai kriterijai: pati parama per Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės  ir ūkio ministerijos ir iniciatyva. Be šių dviejų punktų, esamas rezultatas nebūtų pasiektas. Parama gali egzistuoti, bet jei bendruomenėje nėra iniciatyvos, idėjų ir žmonių, kurie galėtų prisiimti atsakomybę ir aukotų savo laiką, galimybės ir parama taip ir liktų tik svajonėse. Ir atvirkščiai, jei noro yra, bet nėra atitinkamų aplinkybių, rezultatą dažnu atveju pasiekti beveik neįmanoma. Džiaugiamės, jog atsiradus galimybei, pavyko sėkmingai įgyvendinti šį projektą.“ Bendra projekto įgyvendinimo sąmata yra 3400 eurų. Prie projekto įgyvendinimo prisidėjo ir Kaišiadorių rajono savivaldybė, skirdama 400 eurų, už ką bendruomenė yra dėkinga.

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto