Neformalusis vaikų švietimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje 2021 m.

2021 m. švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Kaišiadorių rajono savivaldybei skirta 177,8 tūkst. eurų neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti. Lėšos naudojamos išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymu.

Atitiktis nustatyta ir lėšos paskirstytos 37-ioms laisvųjų mokytojų ir organizacijų programoms. 2020 m. projekte dalyvavo 38,8 % Kaišiadorių rajono savivaldybės mokinių, 2021 m. – 40,8 %, iš viso 1171 mokinys.

Neformaliojo vaikų švietimo programos bus vykdomos 9 mėnesius: vasarį–birželį ir rugsėjį–gruodį, maksimalus grupės dydis – 20 mokinių, maksimalus vienos programos mokinių skaičius – 60.

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, tvirtindama Kaišiadorių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą, yra nustačiusi, kad, skiriant lėšas, prioritetai teikiami programoms, kurios atitinka bent vieną neformaliojo vaikų švietimo kryptį – techninės kūrybos ugdymas, gamtamokslinis, ekologinis, medijų raštingumo, kalbų ugdymas. 2021 m. iš visų savivaldybėje įgyvendinamų programų 9 atitiko prioritetines kryptis: 1 techninės kūrybos, 2 gamtamokslinės, 1 medijų raštingumo ir 5 anglų kalbos programos.

Atsižvelgiant į programų atitiktį prioritetinėms kryptims, į gautas lėšas, programų vykdymo trukmę, vaikų, dalyvaujančių programose, skaičių, nustatytas lėšų dydis, skiriamas vienam mokiniui per mėnesį: 19,62 euro, kai vaikas dalyvauja prioritetinėje programoje, ir 15,09 euro – neprioritetinėje.

Iš 1171 vaiko daugiausiai vaikų, t. y. 381, surinko sporto programos (futbolas, karatė, lengvoji atletika ir kt.), 331 – meno (dailės, keramikos, muzikos, šokių), 184 pasirinko anglų kalbą, 94 vaikai užimti techninės kūrybos ugdymu, likusieji 181 dalyvauja jaunųjų šaulių, keliautojų klubo, saugaus eismo ir kt. veiklose.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.
Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto